IsolaCinema - KinoOtok » zapisi

v: zapisi

USTANOVLJENO DRU?†TVO KINOTEKA

Ponedeljek, April 24th, 2006

V soboto, 22. 4.2006, leto dni po smrti ustanovitelja in prvega direktorja Slovenske kinoteke Silvana Furlana, je bilo v Kulturnem domu v Novi Gorici ustanovljeno Dru??tvo kinoteka, v raz??irjenem imenu Dru??tvo prijateljev kinoteke Silvana Furlana. Predsednik dru??tva je postal Franci Slak.
Namen dru??tva, ki zdru??uje razlińćne posameznike in skupine, je po svojih najbolj??ih mońćeh skrbeti za visoke kriterije stroke pri obravnavi in ustreznem predstavljanju slovenske in svetovne filmske dedi??ńćine ter filmske kulture in umetnosti nasploh. » beri dalje

V spomin Silvanu Furlanu

Sreda, April 19th, 2006

Spo??tovani!

V soboto, 22. aprila, bo minilo eno leto, od kar nas je zapustil na?? dragi prijatelj in sodelavec Silvan Furlan, ustanovitelj in prvi direktor Slovenske kinoteke. Spomnili se ga bomo na njemu najljub??i nańćin, s filmsko projekcijo, ki bo 22. aprila ob 17.30 v kinu kulturnega doma v Novi Gorici. Naslov filma naj ostane skrivnost. » beri dalje

Crossing Europe Film Festival, tretjińć

Sreda, April 12th, 2006

za isolacinema.org pi??e Jurij Meden

Med 25. in 30. aprilom se bo v avstrijskem proletarskem mestu Linz odvila tretja izdaja mednarodnega filmskega festivala Crossing Europe; kot je razvidno iz prozaińćnega imena, posveńćenega izkljuńćno evropskim kinematografijam. Vendar ime samo ??e ne opi??e tistega, kar festivalu znotraj ??iroko (in na prvi pogled konzervativno) zastavljenega koncepta podeljuje enkratno identiteto. » beri dalje

53. MFF Donostia-San Sebastian, 15-24. september 2005

Sreda, Oktober 5th, 2005

za isolacinema.org pi??e Ma??a Peńće

»Preden je bil bog Bog in kamen kamen, so bili Baski Baski«, pravi star baskovski pregovor. In v San Sebastianu, tako imenovani utrdbi baskovskega nacionalizma, ta vsekakor velja, saj je tu obńćutiti ńćisto poseben, baskovski pogled na svet. Rdeńće preproge so polne policistov, na ulicah se vsak dan protestira, pa zato dolge pe??ńćene pla??e niso nińć manj obiskane, po cesti se sprehajajo bosonogi deskarji, bari so polni 24 ur na dan » beri dalje

ABC Kiarostami

»etrtek, Avgust 4th, 2005

pripravila Nika Bohinc

In je res pri??el, na?? Abbas Kiarostami. Tistega lepega ńćetrtka, v gori??ko Hi??o filma. Eden najveńćjih avtorjev na??ega ńćasa. Poet, filozof, slikar, fotograf, vse to in ??e kaj. Najprej je bil zadr??an, ??ele ko je zańćel govoriti o svojih filmih in umetnosti, je zid nedostopnosti padel. Po novinarski konferenci se je pogovarjal z obńćinstvom, posedel med radovedne??i in obńćudovalci na dvori??ńću ter zveńćer na gradu prejel nagrado Amidei za svoj opus. » beri dalje

Kiarostami na festivalu Amidei

»etrtek, Avgust 4th, 2005

Deset dni 24. festivala Amidei je najmońćneje zaznamoval prihod Abbasa Kiarostamija – velikana iranskega filma, pesnika, slikarja, fotografa, predvsem pa antropologa in humanista brez primere. V Gorici je ostal tri dni, prejel nagrado za avtorski opus, se sreńćal z novinarji in publiko, preostali ńćas pa se je skrival nekje po okoli??kih grińćih. Z njim smo se v Hi??i filma sreńćali tudi Otońćani; kaj smo dorekli, naj zaenkrat ostane skrivnost. ń?e ste zamudili prilo??nost, da bi mojstru prisluhnili osebno, vam preostane ??e ena prilo??nost, nekaj njegovih besed si lahko preberete tukaj. » beri dalje

Portret: Yasmine Kassari

Sobota, Maj 28th, 2005

za isolacinema.org pi??e Neva Nahtigal
foto © Nejc Vavpetińć

»V filmu najde?? vse, iz ńćesar je ??ivljenje.«

»Resnińćno verjamem, da so tam, kjer so ??enske zatirane in nesreńćne, tudi mo??ki nesreńćni. Mo??ki so sreńćni s sreńćnimi ??enskami, z ??enskami, ki cvetijo…,« razmi??lja Yasmine Kassari, cvetońća scenaristka in re??iserka prve bere leto??nje Trgatve. Spra??evalca gleda naravnost v ońći, polnokrvne misli pa ji v pogovorih teńćejo gladko kot na platnu filmska govorica. » beri dalje

Afrique

Ponedeljek, Maj 23rd, 2005

za Kino Otok pi??e Helmut Groschup
iz nem??ńćine prevedla Anja Naglińć

Afri??ko filmsko ustvarjanje se pogosto enańći kar z ustvarjanjem v Maliju, Senegalu in Burkini Faso, res pa je, da iz teh dr??av prihaja veliko sijajnih re??iserjev; omenimo jih le nekaj: Djibril Diop Mamb??ty iz Dakarja, Souleyman Ciss?? iz Bamaka in Idrissa Ou??draogo iz Ouagadougouja. Kinematografija teh de??el je usmerjena k tradicijam, ki so nastale skozi kolonialni razvoj. Po eni strani je kritińćna, po drugi pa konformistińćna. Konformizem ni prostovoljen, temveńć je nujen zaradi ekonomskih pogojev. Kdor govori o filmu, mora govoriti o tr??nih in produkcijskih pogojih.
» beri dalje

CROSSING EUROPE-FILMFESTIVAL LINZ: Demi Tarif

Sreda, Maj 11th, 2005

za isolacinema.org pi??e Vasja Bibińć
foto (c) Crossing Europe

Ob razglasitvi glavne nagrade na drugem mednarodnem festivalu Crossing Europe Linzu ni manjkalo zańćudenih in osuplih pogledov ??tevilnih gostov in novinarjev, glede na ??tevilo obiskovalcev, ki je zapustilo dvorano ??e pred koncem (prvonagrajenega) filma, pa je odlońćitev ??irije verjetno podobno dvoumno odmevala tudi med publiko. Toda dejstvo, da je prejel nagrado vi??ini 10.000 Eurov film DEMI-TARIF, ni bila kak??na obińćajna ??irijska spletka pod vplivom ??efov festivala, producentov ali publike. » beri dalje

Spletna stran Kino otoka 4


Kliknite sem!

urnik in programski list kino otoka 4!


Kliknite sem! (.pdf, 660kB)

otoška priloga v primorskih novicah

Kliknite sem!

otoška galerija 2006:


Kinootok - Isolacinema gallery

otok 06 v filmih vesele kamere!Vesela kamera 1 [.mpg, 9 Mb]


na Kino Otoku 3 so bili: