IsolaCinema - KinoOtok » Delavnica EAVE za producente

Delavnica EAVE za producente

V sklopu leto??njega Kino Otoka, festivala filma Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji, se bo v soboto, 28. maja, predstavila evropska delavnica za producente EAVE. Predstavitev EAVE bo potekala v soboto, 28. maja, v Art kinu Odeon ob 14.30. Prijave sprejema Media Desk najkasneje do petka, 20. maja 2005.

Producenti s projekti v razvoju se lahko prijavite za individualno analizo va??ega projekta, ki jo bosta vodili direktorica EAVE ga. Catherine Buresi in njena asistentka, ga. Tina Trapp.
Zainteresirani udele??enci morajo poslati Media Desku naslednje materiale po elektronski po??ti:

  • sinopsis v angle??kem jeziku
  • kratek povzetek (t.i. treatment) v angle??kem jeziku
  • finančno strategijo v angle??kem jeziku
  • marketin??ko in distribucijsko strategijo v angle??kem jeziku
  • osebni CV in CV podjetja v angle??kem jeziku

Media Desk bo materiale posredoval ga. Buresi in ga. Trapp.

Prijave sprejema Media Desk najkasneje do petka, 20. maja 2005.

Kdo je EAVE?

Strokovna organizacija, ki nudi intenziven program strokovnega usposabljanja, katerega cilj je izbolj??evanje strokovnega znanja ??e uveljavljenih evropskih producentov igranih filmov, televizijskega programa in dokumentarnih filmov. EAVE nudi mo??nost strokovnega izpopolnjevanja tudi drugim strokovnjakom z avdiovizualnega področja, pri čemer posebno pozornost namenjajo izbolj??evanju produkcijskih in koprodukcijskih metod ter spodbujanju sodelovanja.

Projekti diplomirancev EAVE so izbrani na festivale kot so Sundance, Berlin, Cannes, Benetke, Rotterdam, Locarno in druge festivale, kjer pobirajo nagrade.
GEGEN DIE WAND (Z glavo ob zid) Fatiha Akina, ki ga je produciral diplomant EAVE 1995 Ralph Schwingel (W??ste Filmproduktion, Nemčija), je poleg zlatega medveda za najbolj??i film na Berlinalu lansko leto prejel tudi nagrado Evropske filmske akademije za najbolj??i evropski film 2004. Film je bil prodajna uspe??nica tako v Nemčiji kot izven njenih meja, ki si jo je ogledalo ??e več kot milijon gledalcev v Evropi.

Strokovno usposabljanje, ki ga nudi EAVE, je osredotočeno na razvoj projekta, financiranje, predstavitev projektov in distribucijo, kakor tudi na strate??ko poslovno upravljanje in načrtovanje, pravne zadeve, prodajo in pogajanje.

Za udele??ence delavnice EAVE se organizirajo tri enotedenske delavnice z namestitvijo, ki potekajo marca, junija in novembra v treh različnih evropskih dr??avah: med delavnicami so udele??enci povezani s pomočjo spremljanja in poučevanja na daljavo, predvsem prek elektronske po??te in spletne strani EAVE.

Pogoji za prijavo na delavnico EAVE
Imeti morate večletne izku??nje na področju filmske in televizijske industrije na nacionalnem ali evropskem nivoju, pri čemer morate delati kot:

  • neodvisni producenti na področju igranih in dokumentarnih filmov ter novih medijev;
  • izvr??ni producenti v filmskem ali televizijskem podjetju;
  • strokovnjaki, ki delajo na področju razvoja, tr??enja, pravnih zadev, bančni??tva in finančnih storitev, distribucije ali na podobnih področjih.

Sodelujete lahko s projektom ali brez njega.
Producent s projektom lahko prijavi projekt na področju filma, televizije, igranega filma, dokumentarnega filma ali novih medijev. Projekt mora biti v aktivni in kasnej??i stopnji razvoja ter mora biti namenjen evropskemu ali mednarodnemu trgu.
Producent ali drug strokovnjak s tega področja brez projekta lahko sodeluje pri podrobni analizi projekta, dela s skupino in strokovnjaki izvedenci za različne vidike predstavitve projektov / razvoja projektov / produkcije / financiranja / pogajanja / pravne zadeve / tr??enja / distribucije.

Rok za prijavo na delavnico EAVE
: 1.10.2005

Strokovnjaki z avdiovizualnega področja, ki sodelujejo z EAVE
Na prvi delavnici v Luksemburgu je bilo med 28. in 25. marcem 2005 prisotnih 51 producentov, 20 scenaristov in 4 opazovalci iz 17 različnih dr??av. Strokovnjaki z avdiovizualnega področja, ki so sodelovali na delavnici EAVE v Luksemburgu, so: Alan Fountain – strokovnjak za razvoj projektov (Middlesex University, UK), ??tirje izku??eni producenti, ki so bili hkrati vodje delovnih skupin - Lise Lense-Møller (Magic Hour Film, DK), Jani Thiltges (Samsa Film, L), David Kelly (The European Coproduction Bureau, UK) in Patrick Sobelman (Agat Films/Ex Nihilo, F); strokovnjaki za razvoj scenarijev Jacques Akchoti (F), Martin Daniel (USA), Clare Downs (Forever Films, UK), in strokovnjakinja za razvoj dokumentarnih filmov Sylvia Stevens (Faction Films, UK). Na delavnici so bili udele??eni tudi naslednji specializirani strokovnjaki: predstavitev projektov (“pitching”) Sibylle Kurz (D), finančna strategija Linda Beath (Ideal Filmworks, I), marketin??ka strategija Rosa Bosch (RB Films, UK) in pravni vidiki Torsten Poeck (Clou Partners, D). Omenjeni strokovnjaki so udele??encem posredovali svoje znanje s predavanji in individualnim delom znotraj delovnih skupin.


Prijave in več informacij:

MEDIA DESK SLOVENIJA
Tanika ?�ajatovič
Mobitel: 041 65 87 65
Telefon: 01 43 13 175
E-po??ta: mediadesk.slo@film-sklad.si

www.mediadesk.si
www.eave.org

Edit this entry.