IsolaCinema - KinoOtok » valeska grisebach

valeska grisebach

Rojena v Bremnu leta 1968. V Berlinu, M??nchnu in na Dunaju je ??tudirala filozofijo in nem??ko knji??evnost. Med leti 1993 in 2003 se je na dunajski filmski akademiji izobra??evala pod mentorstvom Petra Patzaka, Wolfganga Gl??cka in Michaela Hanekeja, eno leto pa je ??tudirala tudi na Akademiji za film in televizijo v Berlinu. Leta 1995 je v Muzeju uporabnih umetnosti na Dunaju predstavila svoj dokumentarec Sprechen und Nichtsprechen, ki sta mu sledila In der W??ste Gobi (1997) in Berlino (1999). Na dunajski filmski akademiji je leta 2001 diplomirala s celovečernim prvencem Mein Stern, ki ji je prinesel ??tevilne nagrade. V tem filmu je prvič uporabila svojo inovativno metodo dela z mladimi neprofesionalnimi igralci.

filmografija/filmography

2005 Sehnsucht (Hrepenenje)
2001 Mein Stern
1999 Berlino
1997 In der Wüste Gobi
1995 Sprechen und nichtsprechen

Re??iserkina izjava

Poleg vidnega, otipljivega ??ivljenja, ki ga ??ivimo, me je vedno zanimala tudi mno??ica tistih ??ivljenj, ki obstajajo le v na??i domi??ljiji: če bi ??ivel drugje, ali srečal nekoga drugega, se drugače odločil, si upal….Zame je hrepenenje intimno čustvo, divja moč, ki nam veliko pove o človeku, a lahko vsebuje tudi grenkosladki namig nečesa pozabljenega, nekega slovesa. Včasih nam je ??ivljenje pretesno. Med intervjuji, ki sem jih opravila med pripravami na film, sem opazila, da so ljubezenske zveze pogosto prostor hrepenenja. Tu naj bi se nam izpolnile ??elje, zgodile naj bi se razburljive stvari, stvari, za katere ??ivimo. Tu poka??emo svoj pravi obraz in postanemo dramski junaki. �?lovek v tej zgodbi je, staromodno rečeno, romantičen, celo časten. Mo??, ki posku??a vse narediti pravilno, prevzeti odgovornost - pa mu spodleti. Ni nobene za??čite.

Edit this entry.