IsolaCinema - KinoOtok » Girish Kasaravalli

Girish Kasaravalli

kasaravaliGirish Kasaravalli se rodi leta 1947 v kraju Malnadu v ju??ni Indiji. Njegov materni jezik je manj??inska kannad??ńćina. Kot deńćek spozna film prek potujońćega kina, ki se obńćasno ustavi tudi v njihovi vasi. Za ??tudij filma se odlońći, ko mu stric po ogledu zanj prelomnega filma Samskara re??iserja P. R. Reddya preda knjige o indijskem filmu. Leta 1972 se vpi??e na ??tudij re??ije na Filmski in televizijski in??titut v Indiji. Med ??tudijem se seznani z avtorsko tradicijo evropskega filma, ki izrazito vpliva na njegovo delo. Tri leta kasneje z diplomskim filmom Arashesh, za katerega dobi nagrado za najbolj??i ??tudentski film, diplomira kot najuspe??nej??i ??tudent letnika.
Kasaravalli je v petindvajsetih letih posnel devet celoveńćercev in eno televizijsko nadaljevanko. V svojih delih se osredotońća na razlińćna obdobja indijske socialno-politińćne zgodovine, ki je prepredena s konflikti med tradicijo, religijo in identiteto posameznika. Na sodobno komercialno bollywoodsko produkcijo ne pristaja, saj se ta le redko posveńća manj??inam in po Kasaravallijevih besedah “ńćlovekovo izkustvo ukle??ńća v prazne formule”. Kasaravalli sam pi??e scenarije in je izjemno natanńćen pri monta??i in fotografiji, zato je produkcija njegovih filmov obińćajno dolgotrajna. Zagotovo gre za enega najbolj ńćutnih indijskih re??iserjev, pa tudi za edinega, ki je ??tirikrat prejel indijsko nacionalno nagrado za najbolj??i film Zlati lotus.

» pogovor z Girishem Kasaravallijem na Kino Otoku 2004 (angle??ńćina)
» 2. pogovor z Girishem Kasaravallijem (angle??ńćina)
» 3. pogovor z Girishem Kasaravallijem (angle??ńćina)

  filmografija:

 • 1975 Arashesh (kratki film)
 • 1977 Ghata Shradhdha (The Ritual)
 • 1979 Akramana (The Siege)
 • 1981 Mooru Dhaarigalu (Three Path Ways)
 • 1987 Tabarana Kathe (The Story of Tabara)
 • 1989 Bannadha Vesha (The Mask)
 • 1989 Mane (The House)
 • 1996 Kraurya (Cruelty)
 • 1998 Taayi Saaheba
 • 2002 Otok (Dweepa/The Island)

Edit this entry.