IsolaCinema - KinoOtok » Girish Kasaravalli

Girish Kasaravalli

kasaravaliGirish Kasaravalli se rodi leta 1947 v kraju Malnadu v ju??ni Indiji. Njegov materni jezik je manj??inska kannad??čina. Kot deček spozna film prek potujočega kina, ki se občasno ustavi tudi v njihovi vasi. Za ??tudij filma se odloči, ko mu stric po ogledu zanj prelomnega filma Samskara re??iserja P. R. Reddya preda knjige o indijskem filmu. Leta 1972 se vpi??e na ??tudij re??ije na Filmski in televizijski in??titut v Indiji. Med ??tudijem se seznani z avtorsko tradicijo evropskega filma, ki izrazito vpliva na njegovo delo. Tri leta kasneje z diplomskim filmom Arashesh, za katerega dobi nagrado za najbolj??i ??tudentski film, diplomira kot najuspe??nej??i ??tudent letnika.
Kasaravalli je v petindvajsetih letih posnel devet celovečercev in eno televizijsko nadaljevanko. V svojih delih se osredotoča na različna obdobja indijske socialno-politične zgodovine, ki je prepredena s konflikti med tradicijo, religijo in identiteto posameznika. Na sodobno komercialno bollywoodsko produkcijo ne pristaja, saj se ta le redko posveča manj??inam in po Kasaravallijevih besedah “človekovo izkustvo ukle??ča v prazne formule”. Kasaravalli sam pi??e scenarije in je izjemno natančen pri monta??i in fotografiji, zato je produkcija njegovih filmov običajno dolgotrajna. Zagotovo gre za enega najbolj čutnih indijskih re??iserjev, pa tudi za edinega, ki je ??tirikrat prejel indijsko nacionalno nagrado za najbolj??i film Zlati lotus.

» pogovor z Girishem Kasaravallijem na Kino Otoku 2004 (angle??čina)
» 2. pogovor z Girishem Kasaravallijem (angle??čina)
» 3. pogovor z Girishem Kasaravallijem (angle??čina)

  filmografija:

 • 1975 Arashesh (kratki film)
 • 1977 Ghata Shradhdha (The Ritual)
 • 1979 Akramana (The Siege)
 • 1981 Mooru Dhaarigalu (Three Path Ways)
 • 1987 Tabarana Kathe (The Story of Tabara)
 • 1989 Bannadha Vesha (The Mask)
 • 1989 Mane (The House)
 • 1996 Kraurya (Cruelty)
 • 1998 Taayi Saaheba
 • 2002 Otok (Dweepa/The Island)

Edit this entry.