IsolaCinema - KinoOtok » o festivalu

o festivalu

otok Med 25. in 29. majem 2004 je v Izoli prvińć za??ivel nov mednarodni filmski festival Kino Otok, festival kinematografij Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji. Festival Kino Otok je zami??ljen kot festival v pravem pomenu besede, ??ivo sreńćanje ustvarjalcev in obiskovalcev ob filmski umetnosti, s spro??ńćenostjo in temperamentom, ki je znańćilen za ta okolja. Prvo nańćelo festivala je zato obvezna prisotnost ustvarjalcev izbranih filmov; namesto kolińćine filmov je v ospredju kakovost njihove predstavitve in neposreden stik z ljubitelji filma, ki so jim gostje na razpolago ves ńćas festivala.

??e prva edicija festivala je presegla vsa prińćakovanja in naletela na izjemen ter brez izjeme pozitiven medijski odmev: 32 filmov glavnega programa se je zavrtelo na treh lokacijah v Izoli, ogledalo si jih je blizu 5000 obiskovalcev, najveńć ljudi pa si je privo??ńćilo ńćarobnost letnega kina, posebej za to prilo??nost postavljenega na Manziolijevem trgu. Festivala se je udele??ilo 13 uveljavljenih filmskih ustvarjalcev ter ??e veńć drugih pomembnih filmskih gostov iz vsega sveta, od Indije, Irana, Senegala, Rusije, do Tajske, od koder je pri??el Apichatpong Weerasethakul samo tri dni po tem, ko je v Cannesu prejel zlato palmo.

Festival je spremljalo 74 domańćih in tujih novinarjev (Italija, Avstrija, Nemńćija, Francija, Hrva??ka, Bosna in Hercegovina, Srbija in ń?rna gora, Romunija), ki so objavili prek 200 prispevkov in med drugim ugotovili, da je najveńćji zmagovalec festivala festival sam, z odlińćnim izborom filmov, pomembnimi gosti iz vsega sveta, uspe??no organizacijo in stalno podporo obńćinstva.

Slikovito staro mestno jedro Izole se v ńćasu festivala spremeni v pravi filmski otok. V njegovem sredi??ńću, na Manziolijevem trgu, stoji pravi letni kino – LETNI KINO OTOK, osrednje festivalsko prizori??ńće in nedvomno tudi njegov za??ńćitni znak. Na njem se vsak veńćer zbere vsa filmska kolonija z otoka, ki skupaj z domańćini u??iva v projekcijah pod (upajmo) zvezdnatim nebom. Na platnu letnega kina se vrtijo filmi glavnega programa, ki se potegujejo tudi za nagrado obńćinstva.

Festival Isola Cinema – Kino Otok prina??a v Izolo, na obalo, v Slovenijo in ??ir??o okolico novo filmsko stalnico, ki bo z izborom filmov in njihovo predstavitvijo (tako poglobljeno kot atraktivno) ponudil vrhunski kulturni dogodek na ńćelu s ńćarobnimi filmskimi veńćeri v izku??nji letnega kina sredi mesta. ??elja festivala je, da se vtisne kot edinstveno filmsko do??ivetje ne le domańćinom, obalnim ljubiteljem filma in obiskovalcem od vsepovsod, pańć pa tudi gostom, ki prihajajo k nam iz vseh celin sveta.

Uradni filmski program festivala je razdeljen na vsebinske sekcije Trgatev (tekmovalni program festivala, ki se vrti na velikem platnu letnega kina Odeon na Manziolijevem trgu.), Mojstri (izbor najnovej??ih del uveljavljenih mojstrov “??tirih kontinentov”), Prijatelji (filmi po prosti izbiri ńćlanov mednarodnega programskega odbora festivala), Posebna prilo??nost (filmi, ki spremljajo in dopolnjujejo glavni program in njegove goste) in Nove obale (predstavitev dr??avne ali kontinentalne kinematografije v skladu z ustrezno retrospektivo Slovenske Kinoteke). Filmi tekmovalnega programa se potegujejo za glasove obńćinstva in nagrado, ki bo zmagovalcu zagotovila odkup filma za redno distribucijo v Sloveniji.

V nońćeh med trajanjem festivala na ńćudoviti lokaciji pri svetilniku deluje Kino Svetilnik, kjer je pod vedrim nebom pripravljen avditorij za nońćne video projekcije neuradnega programa festivala. Izolska pla??a ob svetilniku v ńćasu festivala za??ivi kot pravo festivalsko sredi??ńće z mnogimi spremljevalnimi programi. ń?ez dan ponuja program spremljevalnih prireditev festivala, filmsko tr??nico, pa tudi kulinarińćno ponudbo iz sodelujońćih de??el. Ponońći se preobleńće v Nońćno pla??o - festivalski klub z odprtim programom (projekcije Kina Svetilnik, pogovori, koncerti, nastopi), sreńćali??ńće ob koncu festivalskega dneva.

Prisotnost uglednih cineastov z vseh koncev sveta izkoristimo tudi za delo. Pripravljamo namreńć filmsko delavnico Vesela Kamera za domańće filmske potenciale, ki pod mentorstvom gostov spoznavajo teoretińćne in praktińćne skrivnosti filmskega ustvarjanja z digitalno tehnologijo ter posnamejo svoje kratke filmńćke.

Festival Kino Otok se odvija tudi na festivalskem radiu Capris ter v festivalskem ńćasopisu Primorske novice, kjer lahko preposlu??ate in preberete, kaj se med festivalom dogaja. Festival skozi leto izdaja festivalski ńćasopis Meseńćni otok, ki vas obve??ńća o zgodah, projektih in poteh na??ih gostov, med samim festivalom pa je radovedne??em na voljo tudi dnevnik Dnevni Otok, ki vsebuje urnik vseh prireditev in projekcij, festivalske dnevnike ter recenzije aktualnega filmskega programa.

?†e predlani sem postopal …
Hitro se je zgodilo. ?†e predlani sem postopal po prizori??ńću motovunskega filmskega festivala in razmi??ljal, kako bi bilo fajn, ńće bi tudi mi imeli kaj takega. Oziroma ??e bolj??ega … Ker pa sem tip, ki ideje bolj poredko spelje do konca, sem se odlońćil, da se bom najprej usedel na en kapuńćin (tako se samo reńće, ne usede?? se res gor), pri??gal en mehki boss in bomo videli.
In sva, jaz in moja Beti, srebala in puhala in kmalu je mimo prineslo Vladota.
Evo ga!, sem pomislil, ta ima rad filme, pa ??e kar naprej se potika po tujih festivalih, zakaj si ne bi naredil svojega, domańćega? Potem bi se lahko potikal kar po njem.
Na primer v Tolminu, je rekla Beti. Na primer, sva rekla midva z Vladotom.
Beseda je hitro dala besedo, kot se reńće, in stvar je bila zmenjena. ??e ńćez nekaj mesecev smo se pojavili v pisarni tolminskega ??upana. Vsi veseli in preprińćani, da bo vesel tudi ??upan. Pa ni bil. Njegov pribońćnik, za katerega se je izkazalo, da je ??ef lokalne turistińćne organizacije, pa je deloval celo malo jezno …
In ker smo taki, da imamo svoj ponos, in ker smo sami emotivci, smo odkorakali in si rekli: Gremo tja, kjer nas bodo imeli radi!
In radi nas imajo v Izoli.
In zato imamo tudi mi radi Izolo.
Se vidimo tam!

Jan Cvitkovińć

Edit this entry.