IsolaCinema - KinoOtok » 2004 » April

April, 2004

kordon

Petek, April 30th, 2004

kordon

za festival pi??e Olaf M??ller

Fascinantno je opazovati, kako so vojne in krize devetdesetih let prej??njega stoletja, ki so Jugoslavijo spet razbile na pe??ńćico dr??av, vplivale na filmske ustvarjalce te biv??e veńćnarodne dr??ave: od dobińćkarjev do upornikov, vsi so bili na delu s svojimi kamerami. » beri dalje

vrniva se na najino obalo

Petek, April 23rd, 2004

za festival pi??e Marcel ?†tefanńćińć Jr.

Slovenski filmarji so nori na obalo - in to tako, da se zdi, kot da so vsi po rodu Primorci. Vedno znova se namreńć vrańćajo na obalo. Natanńćneje reńćeno - na otok. Boris Jurja??evińć je Korziko v Srńćni dami posnel na Korziki. Zakaj? » beri dalje

kino otok

Petek, April 23rd, 2004

Primorske novice so objavile posebno prilogo, posveńćeno festivalu. On-line verzijo FESTIVALSKEGA ń?ASOPISA (Adobe Acrobat) lahko preberete tukaj, vselej pa bo na voljo tudi v meniju na levi strani.

ńćesar nimate, dobite v kinu!

»etrtek, April 22nd, 2004

Helmut Groschup na tiskovni konferenci v Izoli
Helmut Groschup je direktor Mednarodnega filmskega festivala v Innsbrucku, najbli??jega sorodnika in somi??ljenika festivala Isola Cinema – Kino Otok, ki bo v glavno mesto Tirolske letos junija ??e ??tirinajstińć prinesel izbor filmov iz Afrike, Azije in Latinske Amerike. Med ogledovanjem festivalskih prizori??ńć smo v njegovo navdu??enje nad slovensko obalo zavrtali s par vpra??anji o ladjevju, ki pluje proti izolskemu morju.
» beri dalje

Izola-Innsbruck, pobratena festivala

Sreda, April 21st, 2004

Festival Isola Cinema - Kino Otok je ??e v fazi nastajanja zańćel plesti ??tevilne mednarodne vezi. Sklenjeni so dogovori o sodelovanju s filmskim festivalom v Fribourgu (?†vica), z novim filmskim festivalom Crossing Europe iz Linza (Avstrija), s filmskim festivalom Festival de cine pobre iz daljne Kube ter tudi s filmskim festivalom v bli??njem Motovunu.
Najtesnej??a partnerska vez pa se je spletla z mednarodnim filmskim festivalom v Innsbrucku, ki bo letos ??e ??tirinajstińć gostil filme in avtorje iz ??tirih kontinentov. Geografska in terminska bli??ina obeh festivalov (festival v Innsbrucku bo letos potekal od 9. do 13. junija) omogońćata tesnej??e oblike programskega sodelovanja.

rojstvo novega festivala

Torek, April 20th, 2004

?†e mesec dni je do rojstva novega mednarodnega filmskega festivala pri nas. Med 25. in 29. majem bo v Izoli prvińć za??ivel nov mednarodni filmski festival Isola Cinema – Kino Otok, festival kinematografij Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji. Pripravlja ga Zavod Otok v sodelovanju s Centrom za kulturo, ??port in prireditve Izola ter Kinodvorom in Kinoteko v Ljubljani pod pokroviteljstvom Obńćine Izola. ń?eprav omenjene kinematografije oziroma njihovi avtorji vse bolj krojijo podobo svetovnega filma (tudi najveńćje festivalske nagrade gredo vse veńćkrat ustvarjalcem iz teh de??el), pa se do ??ir??ega kinematografskega obńćinstva veńćinoma le ste??ka prebijejo. Izola se z veseljem uvr??ńća na seznam domovanj tega depriviligiranega filma, ki ima kaj povedati, a ga skoraj ni mońć videti, ker se ga ne dr??i denar. Se ga pa dr??i srce.

Spletna stran Kino otoka 4


Kliknite sem!

urnik in programski list kino otoka 4!


Kliknite sem! (.pdf, 660kB)

otoška priloga v primorskih novicah

Kliknite sem!

otoška galerija 2006:


Kinootok - Isolacinema gallery

otok 06 v filmih vesele kamere!Vesela kamera 1 [.mpg, 9 Mb]


na Kino Otoku 3 so bili: