IsolaCinema - KinoOtok » Z animiranim filmom okoli sveta

Z animiranim filmom okoli sveta

pi??e Igor Prassel

Filmski festival Kino Otok – Isola Cinema tudi v drugi izvedbi odpira vrata animiranemu filmu, kateremu je prvič postavil ob bok igrano kratkometra??no produkcijo Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope. Za razliko od lanskega leta, ko smo podrobno predstavili sodobni ju??nokorejski animirani film, se leto??nji program animiranih filmov odpravlja na potovanje okoli sveta. Geneza nastanka tega programa je naslednja:

Animafest 2004 (Zagreb, Hrva??ka). Na srečo je programska zasnova zagreb??kega festivala animiranega filma (enega najstarej??ih in najuglednej??ih na svetu) zelo ??iroka, tako da si poleg vseprisotnih filmov iz Francije, Velike Britanije, Kanade in ZDA gledalec lahko ogleda ??ir??o svetovno produkcijo. V reki filmov se na čutno povr??ino prvi dvigne �?lovek z lune ruske avtorice Oksane �?erkasove. Ker sam ??e več let sanjam o Afriki (letos mi je končno uspelo stopiti na ta kontinent, a o tem več v drugi točki), mi likovno bogate akvarelne animirane podobe z ekspresivnimi fizionomijami, ki izvajajo magične plesne rituale, pričarajo sanje o potovanju na �?rni kontinent. �?erkasova je naredila eno najlep??ih biografij v formi animiranega filma, kar sem jih kdaj videl, in čeprav je film dramatur??ko popolnoma razdrobljen in nepovezan, so ravno nejasni prehodi med nizanimi podobami in situacijami najlep??i poklon slavnemu ruskemu etnografu Miklukhu-Maklaju.

Ko gledam film ukrajinskega avtorja Stepana Kovala Tramvaj ??tevilka 9, se skupaj z nabito polno dvorano nekontrolirano smejem. Takrat, ko avtorski animirani filmi gradijo na humorističnem principu, so navadno res kvalitetno sme??ni. Koval z mojstrsko animacijo plastelina hudomu??no spregovori o problemu mikrokozmosa javnega prevoza v Kijevu. Njegovo mojstrstvo so med drugim opazile tudi ??irije in publika na raznih mednarodnih festivalih, kjer je bil nagrajen (srebrni medved v Berlinu, v Chiavariju si je nagrado za najbolj??i film delil z avstralskim Harvie Krumpet Adama Elliota, najbolj??i animirani film na festivalu v Tirani, nagrada ??irije na festivalu Tous Courts v francoskem Aixu …).

Popolno nasprotje Kovalove humoreske pa je film Kompromis Evgenija Sivokona, staroste ukrajinske animacije (bil je tudi Kovalov profesor). Simfonija črno-bele barve se gledalcu – ??e posebej tistemu, ki mu je pri srcu črno-bela estetika kak??nega stripa Danijela ??e??lja – globoko vtisne v spomin. Komaj čakam, da ga bom spet gledal na enem od filmskih platen v Izoli in se ??e enkrat spra??eval, ali gre za animacijo peska ali česa drugega … V Zagrebu tekmujejo tudi ??tudentje in tako sem imel prilo??nost spoznati diplomanta In??tituta za dizajn iz indijske province Amalabad, Rajesha Chakabartyija in Gauri Bajaj. �?e je Rajesh s svojim prvencem Boben naredil »tipično« indijsko vizualno-dekorativno navdahnjen film, ki poleg tega spregovori o tradicionalni temi (čeprav je zelo kratek, je ritmično, barvno in emotivno zelo poln!), me je Gauri popolnoma presenetila, saj je pokazala enega najbolj eksperimentalnih filmov na celem festivalu. Kasneje mi je v pogovoru razlo??ila, da jo je prav osebna izku??nja te??e tradicije in pričakovane vloge, ki jo ??enska ??e danes nosi v Indiji, pripeljala do eksperimentalnega prvenca Sanjati z odprtimi očmi, ki poleg osebno-izpovedne note nosi tudi socialno politično sporočilo.

Fespaco 2005 (Ouagadougou, Burkina Faso). Prvič v Afriki, prvič na vseafri??kem filmskem festivalu. Občutki so popolni, ??e posebej zato, ker na festivalu srečam dva animatorja, ki se z vsemi močmi borita za popularizacijo animiranega filma na afri??kem kontinentu. Oba, Kibushi Ndjate Wooto iz Konga in Rasman?? Tiendr??b??ogo iz Burkine, animirata objekte in oba sta se učila in delala v Bruslju (pa se sploh ne poznata!). Wootojev Princ Loseno, ki je tudi najdalj??i film na programu, se napaja v afri??ki pripovedni in vizualni tradiciji, medtem ko se Tiendr??b??ogo s Tigo na liniji posveča moderni temi, ko spregovori o urbaniziranosti malega afri??kega človeka, ki ima enake probleme kot povprečen Zahodnjak. �?eprav sta oba filma nastajala v te??kih pogojih in jima mogoče umanjka kak??en dramatur??ki ali animacijski trenutek, ju ne bomo pokazali zaradi eksotike, ampak predvsem zato, ker gre za mali mojstrovini v tehniki »stop motion« animacije.

Kinodvor (Ljubljana, Slovenija). Tik pred zdajci sem hotel potovanje okoli sveta zaokro??iti ??e s kak??nim filmom iz Latinske Amerike, vendar, razen nekaj povprečnih brazilskih računalni??ko animiranih kratkometra??cev, na evropskih festivalskih platnih ni bilo veliko izbire. Zato sem se obrnil na ekipo brazilskega festivala AnimaMundi, ki mi je takoj posredovala svoje predloge. Hitro se je odzval tudi urugvajski doajen Walter Tournier in poslal svoj zadnji film Kljub vsemu. �?eprav ga ??e nisem videl, so nas srečne okoli??čine izolskega festivala pripeljale v stik z enim najpomembnej??ih latinskoameri??kih avtorjev animiranega filma!

Na koncu ??elim vsem srečno pot z animiranim filmom okoli sveta!

Odhodi: 26.5. ob 10.00 Kino Kulturni dom (Iz), 27.5. ob 22.00 Kinodvor (Lj), 28.5. ob 20.00 Art Kino Odeon (Iz).

[nazaj k animacijam]

Edit this entry.