IsolaCinema - KinoOtok » filmska trgatev

filmska trgatev

Tekmovalni program festivala, ki se vrti na velikem platnu LETNEGA KINA ODEON na Manziolijevem trgu. Filmi se potegujejo za nagrado obńćinstva, ki najbolje ocenjenemu prina??a zagotovljen odkup za kinematografsko in drugo distribucijo v Sloveniji.

program filmske trgatve

PASIJON MARIJE ELENE, Mercedes Moncada Rodr?≠guez
» PASIJON MARIJE ELENE
(La pasi??n de Mar?≠a Elena / The Passion of Mar?≠a Elena), Mercedes Moncada Rodr?≠guez, Mehika, 2003, 76′

Pravica nosi obraz matere na kri??evem potu, da opere svoje ime.

 • R & S: Mercedes Moncada Rodr?≠guez
 • F: Javier Mor??n Tejero
 • M: Viviana Garcia-Besn??, Mercedes Moncada Rodr?≠guez
 • Z: Miguel Jaramillo, Luis Arau, Samuel Larson Guerra
 • G: Caf?? Tacuba, Martin Chavez, Samuel Larson Guerra
 • P: Mercedes Moncada Rodr?≠guez, Javier Mor??n Tejer
 • I: Maria Elena Duran Morales

Mlada, lońćena mati Marija Elena iz indijanske skupnosti Rar??muri, ki ??ivi v goratem predelu severne Mehike, zapusti svojo skupnost in odide v mesto Chihuahua, da si poi??ńće delo (in pobegne pred prepiri z biv??im mo??em). Avgusta 1999 v sredi??ńću mesta pred njenimi ońćmi tovornjak do smrti povozi njenega triletnega sina. Voznica tovornjaka, bela Mehińćanka, hńći zemlji??kega posestnika, je povozila deńćka in pritisnila na plin. Spovedala in opravińćila se je pred tradicionalnim sodi??ńćem skupnosti Rar??muri, vendar je kasneje pred uradnim mehi??kim sodi??ńćem zanikala svoje izjave. Tesno povezana staroselska skupnost, v kateri je lońćena ??enska izobńćena, krivi Marijo Eleno za smrt svojega otroka, ker se je odpovedala tradicionalnemu nańćinu ??ivljenja. Marija Elena se odlońći, da bo po uradni pravni poti dokazala, da ni kriva nesreńće svojega sina in si s tem znova utrla pot v svojo skupnost. Mehi??ki pravni red se za Marijo izka??e kot pravi kri??ev pot, na katerem namesto pravice vladata diskriminacija in korupcija.

Pasijon Marije Elene je lep primer iskanja ustrezne forme, ki s svojo pretresljivo zgodbo o??ivlja kulturo, ki jo raziskuje. (Howard Feinstein)

Festivali, nagrade (izbor): Sundance 2003, IDFA Amsterdam 2003; nagrada za najbolj??i film - Guadalajara 2003, nagrada za najbolj??i dokumentarni film - Sao Paolo 2003.

DROBNE SNE??INKE, Ali-Reza Amini
» DROBNE SNE??INKE
(Danehaye rize barf / Tiny Snowflakes), Ali-Reza Amini, Iran, 2003, 80′

ń?akajońć Godota na iranski, lirińćen nańćin.

 • R,S,M:Ali-Reza Amini
 • F: Tooraj Aslani
 • Z: Mohammad Reza Yousefi
 • G: Mehrdad Nosrati
 • P: Ali-Reza Amini (Documentary and Experimental Film Center)
 • I: Mohsen Tanabandeh, Majid Bahrami

V samoti odrońćnega in zapu??ńćenega gorskega zaselka ??ivita ńćuvaja rudnika. Z majhnimi opravili in dolońćanjem pravil preganjata dolgńćas, saj ljudje poredko vstopajo v njuna ??ivljenja. Obńćasno ju obi??ńće mo?? na motorju, ki jima dostavlja potreb??ńćine, ali skupina rudarjev, ki pridejo na delo. Da bi premagala osamljenost, si ustvarjata svoj svet, v katerem ju ??e vedno razveseljujejo majhne in preproste stvari, kot je radijski sprejemnik ali izgubljeni psińćek in figura neznane ??enske (kakor fatamorgana), ki jo opazujeta iz daljave. Edini neposredni pogled na zunanji svet jima zagotavlja daljnogled, vendar ga starej??i ńćuvaj mladenińću prepove uporabljati. Med njima se vzpostavlja odnos nad- in podrejenega. Prvi veliko govori in zapoveduje, drugi molńći. Izmi??ljena igra z ??ensko figuro jima polni domi??ljijo in daje smisel njunemu ??ivljenju.

Najveńć razmi??ljam o samoti in ńćakanju na nekaj, kar jo bo premagalo. (Ali-Reza Amini v pogovoru pred prihodom v Izolo)

“Iranska kinematografija nima meja. V Iranu je zaradi velike kulture ter dru??benih in politińćnih okoli??ńćin manj??a razlika med filmi re??iserjev iz razlińćnih generacij. Prihaja veliko mladih, ki se pojavljajo v vsakem trenutku. Nihńće ne more uvideti ali predvideti, kaj se bo z na??o kinematografijo dogajalo v prihodnosti. Mnogi mladi re??iserji ustvarjajo neprińćakovano dobre umetni??ke filme. Iransko kinematografijo bi lahko primerjal z brazilskim nogometom. Vsakdo lahko vzame digitalno kamero in snema. Veńćina ima popolnoma nov filmski izraz in pogled na svet.” Ali-Reza Amini

Festivali, nagrade (izbor): posebno priznanje ??irije - Locarno 2003, najbolj??i film novih tokov - Busan 2003, posebna nagrada za umetni??ki dose??ek - Solun 2003.

Otok, Girish Kasaravalli
» OTOK
(Dweepa / The Island), Girish Kasaravalli, Indija, 2002, 132′

Boj ńćloveka z naravo in zakoni dru??be v znańćilnih poetińćnih podobah naslednika Satyajita Raya.

 • R,S: Girish Kasaravalli (po knji??ni predlogi Norberta D’Souza)
 • F: Ramchandra Halkere M.
 • M: M. N. Swamuy
 • Z: Isaac Thomas Kottukapally
 • P: Soundarya (M-S Satya Moviemakers)
 • I: Soundarya, Avinash, Vasudeva Rao, Harish Raju

V vasi, na otoku, ??ivijo Nagi, njen mo?? Ganapa in tast Duggajja. Njihovo samozadostno, tradicionalno ??ivljenje je ogro??eno, ko se vlada odlońći, da bo zgradila jez, ki bo poplavil vas. Ker ima otok religiozen pomen, se Ganapa, lokalni duhovnik, upre preselitvi. Bli??ajońća se tragedija in nesloga v nazorih med va??ńćani ter oblastjo vodijo v napetosti, dvome in obup. Z nara??ńćanjem monsunskega de??evja se otok vse bolj potaplja. Va??ńćani se drug za drugim odselijo iz vasi in sprejmejo vladno ponudbo za nadomestno bivali??ńće, le Ganapa je odlońćen vztrajati do konca.

Svojo veliko ońćaranost nad de??jem in metaforo vode, ki simbolizira ??ivljenje, sem v filmu Otok uporabil za upodobitev ńćlove??ke stiske, ki jo izzove prisilno izseljevanje lokalnega prebivalstva. (Girish Kasaravalli)

Festivali, nagrade (izbor): najbolj??i film na indijskem nacionalnem festivalu - New Delhi 2002, Rotterdam 2003.

GOSPA BROUETTE, Moussa Sene Absa
» GOSPA BROUETTE
(Madame Brouette), Moussa Sene Absa, Kanada / Senegal / Francija, 2002, 104′

Anga??irana kriminalna drama v ritmu senegalske glasbe in rituala.

 • R,S:Moussa Sene Absa, Gilles Desjardins
 • F: Jean-Jacques Bouhon
 • M: Matthieu Roy-D??carie
 • Z: Philippe Scult??ty, Raymond Vermette
 • G: Majoly & Serge Fiori & Mamadou Diabat??
 • P: Rock Demers, Danielle Champoux (Productions La Fete)
 • I: Ousseynou Diop, Rokhaya Niang, Aboubacar Sadikh B??, Kadiatou Sy, Ndeye S??n??ba Seck, Akela Sagna, Ibrahima Mbaye, Moustapha Niang, Juliette A??ta B??, Mody Fall, Ibrahima Mbaye Sope

Gospa Brouette, prodajalka krame z dakarskih ulic, sanjari o bolj??i prihodnosti. ??eli si odpreti restavracijo, ki bi hńćeri in njeni prijateljice Ndaxt?? omogońćila kolikor toliko spodobno ??ivljenje. Ker se je pravkar re??ila iz neuspe??nega zakona, z mo??kimi ne ??eli imeti prav nobenega opravka, a njena kolena se hitro omehńćajo, ko se zagleda v mikavnega in premo??nega policista Naagoja. Znova stopi v zakonski jarem in kmalu tudi zanosi, pa jo hitro obi??ńće spoznanje, kako zelo se je spet u??tela v svojih prińćakovanjih; Naago je skorumpirani la??nivec, zato se Gospa Brouette odlońći, da se enkrat za vselej otrese izkori??ńćevalcev.

Gospa Brouette je vsaj deloma tudi mjuzikl - in ravno pesmi, ki pomembno krojijo zgodbo, ter mońćna, intenzivna igra so tisto, kar dela ta film za pomembno odkritje. (Derek Malcolm, The Guardian)

Festivali, nagrade (izbor): srebrni medved za najbolj??o glasbo - Berlin 2003, posebna nagrada ??irije in nagrada za najbolj??ega igralca - Pariz 2003.

BABICA, Lidija Bobrova
» BABICA
(Babusja / Granny), Lidija Bobrova, Rusija/Francija, 2003, 97′

Mit velike ruske matere, Babu??ke, je v napoto hitro bogateńćim ‘novim Rusom’.

 • R,S: Lidija Bobrova
 • F: Valerie Revich
 • M: Tatyana Bystrova
 • P: Andrei Zertsalov (Lenfilm Studio)
 • I: Nina ?†ubinov??, Olga Oni??ńćenko, Anna Ovsjannikovova, Vladimir Kulakov, Sergei Anufrijev

V hi??i pri jezeru stanuje ??ivahna babica Tosja, ki kljub bremenu let z veliko skrbjo in potrpe??ljivostjo vodi gospodinjstvo v hńćerini dru??ini. Ko hńći postane invalidka, njen mo?? Ivan babico prisili, da hi??o in gospodinjstvo preda vnukom ter jo po??lje k sestri Ani. Tej doma povzrońća preglavice pijanski sin, hńći Liza, uspe??na novinarka, pa se je ??e pred leti odselila v Moskvo. Sestri se skupaj spominjata preteklosti, ??ivita v harmoniji in se dru??ita s sosedi. Nato si Ana zlomi kolk in odpeljejo jo v bolni??nico. Liza, ki prihiti iz Moskve, se na vse pretege trudi, da bi Tosjo poslala nazaj k njeni dru??ini, ńćemur najbolj nasprotuje Ivan, ki je medtem ovdovel in si je ??e na??el novo spremljevalko. Tudi drugim sorodnikom bi bila v njihovih stanovanjih, kupljenih z denarjem babińćine prodane stare hi??e, le v napoto.

Ganljiva zgodba o boleńćih spremembah ‘nove Rusije’, ki so prizadele tradicionalni nańćin ??ivljenja v de??eli. (Nick Holdsworth)

Festivali, nagrade (izbor): posebna nagrada ??irije - Karlovy Vary 2003, najbolj??i film in nagrada obńćinstva - Cottbus 2003, velika nagrada - St. Peterburg 2003, nagrada ARTE in nagrada obńćinstva - Pariz 2003.

Edit this entry.