IsolaCinema - KinoOtok » Silvanova kino ??ola 2006

Silvanova kino ??ola 2006

Več o Silvanovi kino ??oli

Poglavitna novost leto??njega festivala je uvedba novega izobra??evalnega programa, ki bo nosil ime po botru Kino Otoka in osrednji osebnosti filmske kulture in umetnosti v Sloveniji, lani umrlem zaljubljencu v film, Silvanu Furlanu.
Silvanova kino ??ola je najprej ime za novo filmsko delavnico, ki bo učila razmi??ljanja, pogovarjanja in zlasti pisanja o filmu. Prav ta segment je spričo neobstoja celovitega filmskega izobra??evanja pri nas najbolj kritičen. V ??olah filma ni, ljubljanska AGRFT izobra??uje le pe??čico filmskih re??iserjev, obstajata sicer programa filmske teorije in prakse na filozofski fakulteti v Ljubljani ter umetni??ki gimnaziji v Novi Gorici, vendar pa praktičnega pedago??kega dela z bodočimi filmskimi publicisti ni. �?e temu pri??tejemo ??e kino ponudbo, v kateri je devetdeset odstotkov holivudskih trgovskih ??ablon, redke umetni??ke stvaritve pa zdrsnejo neopazno mimo, ni presenečenje, da je pisanje o filmu kot estetski formi v tako slabem stanju. Delavnica je zami??ljena zelo praktično: sestavljena bo iz nagovorov o pisanju o filmu, ki jih bodo posredovali ugledni filmski publicisti, predvsem iz tujine, ogledov filmov skupaj z njihovimi avtorji, ki jim bo sledil pogovor ter vsakodnevno pisanje besedil (pod mentorskim vodstvom), ki bodo objavljena v festivalskem časupisu in na spletni strani. Njen cilj je izobra??evanje zainteresiranih ljubiteljev filma v smeri jasnega in odprtega razmi??ljanja o filmu, zato moto - Pojdi, kamor te vodi film. Vodili za pisanje bosta: zasledi avtorjevo intenco in ji sledi (ne pi??i »svojega filma«); v svoji pisavi najdi svoj glas (ne svoje besede).
Silvanova kino ??ola je tudi ime za novo sekcijo festivala, ki bo odslej na Otok prina??ala najbolj samosvoje filmske ustvarjalce in njihova dela, ne glede na kraj ali čas nastanka. Pokazala bo, da je filmska pokrajina neizmerna in da po njej vodijo ne??tete poti. Slavila bo filmskega umetnika, svobodno filmsko du??o, sodobnega don-kino-hota, ki se ne obremenjuje s ??tevilom prodanih vstopnic ali povprečnim gledalcem. V leto??njem izboru so preizku??eni samotni potniki kot so Werner Herzog, ??elimir ??ilnik, japonski veteran Koji Wakamatsu in armenski poet Harutjun Hačaturjan ter mlada garda neujemljivih, ki ??e osvajajo najpomembnej??a prizori??ča filmske umetnosti, na?? tajski prijatelj Apichatpong Weerasethakul, filipinska čude??a Lav Diaz in Raya Martin, filmska nomada Bill Daniel in Petter Mettler ter argentinski viharnik Luis Ortega.
Dru??i jih pristen umetni??ki nagon, da bodo vedno stopili tja, kamor jih vodi film (in nič drugega). Mednje se uvr??ča tudi eden najbolj razvpitih ustvarjalnih parov, Mathew Barney in Bj??rk, ki gradita svoje sanjske glasbeno filmske svetove.

Trgatev |Silvanova kino ??ola | Prijatelji | Far East Special | Odprti Otok | Oto??ka animateka

Edit this entry.