IsolaCinema - KinoOtok » Luis Ortega

Luis Ortega

Rojen leta 1980 v Buenos Airesu. Ko je bil star tri leta, se je dru??ina preselila v Zdru??ene dr??ave Amerike. V Argentino se je vrnil pri petnajstih letih in se ogrel za film ter gledali??če. ? tudiral je filozofijo, scenaristiko in obiskoval filmsko ??olo. Scenarij za Ä?rno ??katlo je začel pisati pri devetnajstih. Dela tudi v ogla??evalstvu.

Edit this entry.