IsolaCinema - KinoOtok » POSEBNA PRILO??NOST 2005

POSEBNA PRILO??NOST 2005

Prilo??nost za programska dopolnila, poudarke in posebnosti.

» Jaz, ńćrnec / Moi un noir, Jean Rouch, FRANCIJA, 1958, 70′
Film spremlja borbo za pre??ivetje in vsakdan mladih imigrantov v soseski Treichville, siroma??nem predelu Abidjana v Slonoko??ńćeni obali. Svoje mesto so si bili prisiljeni poiskati na samem robu dru??be. A film ne govori le o negativnih straneh njihovih ??ivljenj, prika??e tudi upanje, ki ga mladi gojijo: Edward denimo sanja o dnevu, ko bo na??el dekle, s katero se bo ustalil in imel otroke. Realnost ga neprestano pu??ńća na cedilu, a upanje je edini izhod iz ??ivljenja v rev??ńćini.
Jaz, ńćrnec je prvi zahodni film, v katerem Afrińćan odkrito spregovori o svojem ??ivljenju. Predstavlja ru??enje tabujev, ki ga je zańćel Rouch, nadaljevali pa so ga filmi novega vala.
V spomin lani umrlemu ljubemu velikanu svetovnega filma.

» Pripovedovalci zgodb / Les diseurs d’histoires, Mohammed Soudani, ?†VICA, 2005 97′
V ?†vici ??iveńći al??irski snemalec in re??iser se pogovarja z uveljavljenimi kolegi, velikani afri??kih kinematografij, o njihovem delu in usodi afri??kega filma.
Eden osrednjih sogovorcev je avtor otvoritvenega filma Youssef Chahine.
Enciklopedija afri??ke filmske misli, hrepenenj in stvarnosti.

» Usoda vulkana / La f?? de volc??n, Ana Poliak, ARGENTINA, 2001 90′
Film se odpre s podobo ??enske na okenski polici: ve da mora skońćiti, a ne ve v katero smer - nazaj ali naprej. Odpravi se v stanovanje, kjer je ??ivela nekońć. Spominja se: prostorov, podob, zvokov. Njena mama pripoveduje, kako je nekońć nenadoma zapadla v globoko depresijo. Silovitost spremembe primerja s prebujenjem vulkana. Sama se spominja tovari??ice, ki je izginila – tako kot mnogi.
Mladostna hrepenenja v mestu duhov izginulih.

» Deset / 10, Abbas Kiarostami, IRAN, 2002 94′
Deset prizorov prikazuje stanje ??ensk v sodobnem Iranu. Mania je mlada mati, ravnokar se je lońćila od mo??a. Njen sedemletni sin ji ne more odpustiti, ker je pustila ońćeta, da bi za??ivela z drugim mo??kim. Mania se vozi z avtomobilom po mestnih ulicah; ves film se dogaja v kabini avtomobila, kjer se izmenjujejo njen sin, prijateljica in druge nakljuńćne potnice.
?†e nikoli ni film pri??el tako blizu stvarnosti in resnińćnosti hkrati.

» 20 prstov / 20 Angosht, Mania Akbari, IRAN, 2004 72′
Mania in njen soigralec odigrata nekaj tipińćnih prizorov iz ljubezenskega ??ivljenja mo??kega in ??enske, vselej v gibanju, v prostoru razlińćnih prevoznih sredstev. Romanca prvih sreńćanj in raziskovanj hitro preide v neskonńćne male bitke, ki so pod prisilo iranske dru??be, ki ??enski praktińćno ne dovoli razveze, vńćasih kot vojne na ??ivljenje in smrt.
Bergmanovi Prizori iz zakonskega ??ivljenja na Kiarostamijev nańćin.

Trgatev | Prijatelji | Mojstri | Nove obale | Retrospektiva - na ju??ni strani filma

Far East Special | Posebna prilo??nost | Kratki in animirani filmi

Edit this entry.