IsolaCinema - KinoOtok » posebna prilo??nost

posebna prilo??nost

Filmi, ki spremljajo in dopolnjujejo glavni program in njegove goste. Pa ??e animacija za poku??ino.

posebna prilo??nost

PISMA V VETRU, Ali-Reza Amini
» PISMA V VETRU
(Namehaye baad / Letters in the Wind), Ali-Reza Amini, Iran, 2002, 76′

Zasli??i se ??enski glas in za vedno se vse spremeni.

 • R: Ali-Reza Amini
 • S: Ali-Reza Amini, Keivan Nakhaie
 • F: Bayam Fazli
 • M: Ali-Reza Amini, Behnaz Nourollahi
 • Z: Mohammad-Reza Yousefi, Mohammad-Reza Delpak
 • G: Mohammad Reza Delpak
 • P: Habibollah Kasesaz (Asr-e-h Entezar Film Company, Sheherazad Media International)
 • G: Mohammad Taghi Hashemi, Faramarz Hashemzadeh

V ledenih zimskih razmerah se vojaki gorske baze vsak dan soońćajo s strogimi vajami in ostro disciplino. V sobi s skupnimi le??i??ńći do??ivljajo redke trenutke zasebnosti in spro??ńćenosti, izmenjujejo ??ale in hrepenenje po stiku z domom in s svojimi bli??njimi. Srame??ljivi Taghi se s Faramarzom spoprijatelji ??e prvi dan, ker ju doleti ista kazen. Razkrije mu skrivnost, ki se kmalu raz??iri med vojaki: na majhnem kasetofonu, ki ga je pretihotapil ob prihodu, mu predvaja posnetek ??enskega glasu. Ko mu dovolijo 24-urni izlet v Teheran, v katerem ??e ni bil nikoli, Taghijevi sostanovalci na kaseto posnamejo sporońćila, ki naj bi jih predvajal njihovim dru??inam. Po prihodu v glavno mesto, Taghi poklińće dru??ine vojakov in jim po telefonu predvaja posneta sporońćila. Med iskanjem naslova, kjer naj bi stricu nekega vojaka predal pismo, se Taghi v mestu izgubi in ga zapeljejo dekleta. Prevzet od zvokov velemesta, snema mestni hrup, glasbo na ulicah in glasove, da bi lahko vse, kar sreńća na poti, po vrnitvi delil z drugimi vojaki.

V sodobnih dru??benih okoli??ńćinah je vse tako ali drugańće izgubilo smisel in zdi se, da lahko ljudem pomagajo najti smisel v stvareh le izjemne razmere. (Ali-Reza Amini)

“Namehaye baad je prvi celoveńćerni igrani film Ali-Reze Aminija. Ko je spoznal, da ??e nobeden iranski film ni prodrl v “drobovje” vojske, se je mladi filmski ustvarjalec spomnil svojih voja??kih izku??enj. Med iransko-ira??ko vojno je v okopih poslu??al radio in pritegnil ga je ??enski glas.” Locarno 2003

Festivali, nagrade (izbor): Toronto 2002, Locarno 2003.

HVALA ZA ń?OKOLADO, Claude Chabrol
» HVALA ZA ń?OKOLADO
(Merci pour le chocolat / Nightcap), Claude Chabrol, Francija/?†vica, 2000, 99′

Prvi veliki nastop muze novega francoskega filma Anne Mouglalis

 • R: Claude Chabrol
 • S: Claude Chabrol, Caroline Eliacheff (po romanu Charlotte Armstrong)
 • F: Renato Berta
 • M: Monique Fardoulis
 • Z: Jean-Pierre Duret
 • G: Matthieu Chabrol
 • P: Marin Karmitz (MK2 Productions)
 • I:Isabelle Huppert Jacques Dutronc, Anna Mouglalis, Rodolphe Pauly, Brigitte Catillon, Michel Robin, Mathieu Simonet

Direktorica ??vicarske tovarne ńćokolade se ponovno porońći z mo??kim, koncertnim pianistom, s katerim je bila za kratek ńćas porońćena ??e pred osemnajstimi leti. V vmesnem ńćasu se je mo??ki ponovno porońćil in po ??enini smrti sam vzgajal sina, za katerega se govori, da so ga ob rojstvu skoraj zamenjali za nekega drugega otroka. Ta otrok, deklica, je danes nadarjena pianistka, ki med raziskovanjem svoje motne preteklosti odkriva nove in nove skrivnosti.

Prizori Isabelle Hupert z Anno Mouglalis so eden najpreprińćljivj??ih dokazov teze, da se Chabrolov imaginarij vrti okrog enigmatińćnih in konńćno raztelesenih ??enskih protagonistk. (Keith Reader, Sight and Sound)

Festivali, nagrade (izbor): Nagrada Louis Delluc 2000, Benetke 2001.

ANIMACIJA IZ JU??NE KOREJE
» ANIMACIJA IZ JU??NE KOREJE

kombinirani spored 99′

Prerez vse bolj prodorne ju??nokorejske animacije zadnjih petih let, ki obsega najrazlińćnej??e tehnike, od tradicionalnih (risba na papir, barvano steklo, lutke) do najnovej??ih dose??kov rańćunalni??kega oblikovanja.

49, Kyung-Jin Kook» 49, Ju??na Koreja 2002, 35mm, barvni in ńćb, 7′05′’

 • R,S,M: Kyung-Jin Kook
 • Animacija Sueng-Tae Kim
 • F: Ah-Ga Shin
 • G: Young-Seob Shim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts

ń?lovek se sprehaja po prostoru devetin??tirideset dni. Veter, ki piha okrog njega, ga ne zmoti. Tu ni nobenih ob??alovanj ali te??av, treba je samo poleteti v svet za na??im in v vesolje 49.

Festivali, nagrade (izbor): Hiroshima 2002, HAFF 2002, PISAF 2002, Annecy 2003

» DAN (A Day), Ju??na Koreja 2002, 35mm, barvni, 11′00′’

 • R,S: Jung-Wha Kim
 • Animacija Jung-Wha Kim
 • F: Ah-Ga Shin
 • G: Young-Seob Shim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts

Deńćek je zelo sreńćen, ker je dobil nov par ńćevljev. Sedi in jih gleda. Z njimi lahko teńće in leti kot letalo. Vendar pa mu ńćevlji padejo v reko in deńćek skońći vanjo, da bi jih re??il.

Jung-Wha Kim
Rojena leta 1969,diplomirala je na univerzi v Sang Myung iz umetnosti leta 1992. Leta 1995 se je vpisala na ?†olo za umetnost in oblikovanje v Kaywonu. Od leta 2000 do 2002 je ??tudirala animacijo na korejski akademiji za filmsko umetnost. Posnela je dva kratka filma: Bi (1998) in Dan (A DAY) (2002).

Festivali, nagrade (izbor): HAFF 2002, Giffoni 2003

49, Kyung-Jin Kook» STARI MO?? Z USNJENO TORBO (The Old Man with Knapsack), Ju??na Koreja 2003, 35mm, barvni, 11′16′’

 • R: Hyun-kyung Park, Woon-ki Kim
 • Animacija Hyun-kyung Park
 • S,M: Woon-ki Kim
 • G: Cirque de Soreil, Hee Yeon Kim
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: Seoul Animation Center (Woonki Kim)

Stari mo?? se je vrnil v svojo vas, ki jo je zapustil, ko je bil ??e deńćek. Na hrbtu vedno nosi veliko usnjeno torbo, in ljudje na vasi zańćnejo postajati nezaupljivi, ker ne vejo, kaj bi lahko bilo v njej. Mogońće umorjeni otroci? Ko stari mo?? umre, va??ńćani odprejo torbo: v njej so kamni in zemlja. Brez torbe bi mo?? lebdel v zraku, zato so torbo zakopali skupaj z njim. Bil je mo?? brez gravitacije in kamni so bili te??a njegovega ??ivljenja.

Hyun Kyung Park
Rojen leta 1971 v Koreji. Diplomiral iz umetnosti risank na univerzi v Kong-Ju in iz animacije na korejski Akademiji filmske umetnosti. Njegov prvi film Poglej (Hey Look) je bil nagrajen z nagrado obńćinstva na Filmskem festivalu Anitown 2000.

Festivali, nagrade (izbor): PISAF 2002, Odense Filmfestival 2003, Solocortos.com 2003, Anima Mundi 2003, KROK 2003

» DEL DNEVA (A part of the Day), Ju??na Koreja 2003, 35mm, barvni, 3′00′’

 • R: Yeon-Joo Jung
 • Animacija, S: Yeon-Joo Jung
 • M: Yun-Kyung Park
 • G: Sun-Rye Park, Soo-Young Lee
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts (Yeon-Joo Jung)

Utrujeno dekle ??eli zaspati v udobni sobi…a to ni lahko.

Festivali, nagrade (izbor): Annecy 2003

49, Kyung-Jin Kook» INTIMNO OBń?UTJE Z MOJIM PRIJATELJEM (Intimate Feeling with My Friend), Ju??na Koreja 2003, 35mm, barvni, 3′00′’

 • R,S,Animacija: Kim Joon
 • M: Yun-Kyung Park
 • G: Sun-Rye Park, Soo-Young Lee
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: Korean Film Comission

“S prijateljem pijem kavo tam, kjer je veliko ljudi.” Oseba, ki s prijateljem pije kavo v natrpani kavarni in zańćne razmi??ljati o njunem razmerju.

Kim Joon
Rodila se je leta 1977. Med letoma 1995 in 1999 je bila ??tudentka univerze v Hanyangu. V letih 2001 in 2002 je ??tudirala na korejski Akademiji za filmsko umetnost, oddelek za animacijo. Intimno obńćutje z mojim prijateljem je njen prvi film.

Festivali, nagrade (izbor): Cinanima 2003, ANIMA, Cordoba 2003.

49, Kyung-Jin Kook» MAJ V AVTOBUSU (May… in Bus), Ju??na Koreja 2003, 35mm, barvni, 4′50′’

 • R,S,Animacija,F,M: Yun-Kyung Park
 • G: Yun-Jin Park
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts

Maj… v avtobusu je ganljiv in lep portret vo??nje z avtobusom po obrobju mesta. Notranjost avtobusa je razsvetljena z mońćnimi barvami.

Festivali, nagrade (izbor): Annecy 2003, Puchon 2003.

49, Kyung-Jin Kook» EN LEP DAN (Un Nyun Yi/One Good Day), Ju??na Koreja 2000, 35mm, barvni, 7′00′’

 • R,S,Animacija,M: Yoo Jin-hee
 • G: Jeong Serky
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts

One Good Day’ je film o deklici, ki si jo je avtor zamislil po svojih otro??kih spominih. Deklica pobegne od doma, saj se boji graje, ki bi jo dobila za razbit ri??ev vrńć. Kmalu pozabi na to in se poda v novo dogodiv??ńćino. Film je narejen iz slik, narisanih na steklo, kar prinese veliko ??ivljenja v ne??no pode??elsko pokrajino.

Yoo Jin-Hee
Rojena leta 1967, Seul, Koreja. Diplomirala na Hong-Ik Univ. Dept. of Fine Arts in
na The Korean Academy of Animation Arts. Trenutno je zaposlena v produkciji
Uni Korea.

Festivali, nagrade (izbor): CINANIMA 2001, Fribourg 2001, Clermont-Ferrand 2002, Seul 2002, FANTOCHE 2003, Tricky Women, Dunaj 2003

49, Kyung-Jin Kook» OTROK (Il Gob-sal /Kid…), Ju??na Koreja 2001, 35mm, barvni, 5′30′’

 • R,S,Animacija,M: KIM Sang-nahm
 • G: OH Hyung-keun
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts

Sedemletna Yu-ju je navelińćana svoje matere, ki se vedno postavi na stran njenega mlaj??ega brata. Pobegne v hi??o na vrtu in nońće priti ven, kljub materinemu vpije. Mati ji nato ugasne luńć in Yu-ju ostane sama v hi??i. Po urah ńćeńćkanja po stenah in igranja s toaletnim paprijem se mali deklici zdi, da je soba postala stra??ljiva. Veter zańćne tresti vrata in grozljive sence se pojavljajo na oknih. Ali naj odide ali ostane?

Kim Sang-nahm
rojen leta 1973 v Jejuju v Koreji. Diplomiral na univerzi v Dong-gooku ter na Korejski akademiji animacijskih umetnosti.

Festivali, nagrade (izbor): Seul 2002, Zagreb 2001, Taipei 2003, Hong Kong 2003

49, Kyung-Jin Kook» PISMO (The Letter), Ju??na Koreja 2003, 35mm, barvni,
9′50′’

 • R,S,Animacija,M: CHANG Hyung-yun
 • F: KIM Sung-shin
 • G: PARK Yun-jin
 • Z: Soo-Duk Kim
 • P: The Korean Academy Of Film Arts

Hyung-bin po??lje vsak dan po??to ljubljenemu dekletu, vendar nikoli ne dobi odgovora. Ami, ki dela na po??ti, je Hyung-bin v??eńć.


CHANG Hyung-yun

Rojen leta 1975, v Yeosu , Jeollanam-do. Diplomiral na Korean Academy of Animation Arts.

Festivali, nagrade (izbor): ANIMAMUNDI 2003, Busan 2003 , Puchon 2003 , Sitges 2003, Singapur 2004

Edit this entry.