IsolaCinema - KinoOtok » kollo daniel sanou

kollo daniel sanou

Kollo Daniel Sanou se je rodil leta 1949 v Borodougou, v Burkini Faso. ? tudiral je na dr??avnem in??titutu umetnosti v Abidjanu in na Conservatoire libre du Cin??ma fran?§ais v Parizu. Re??iser je posnel ??tevilne kratke in dokumentarne filme, leta 2000 pa je re??iral televizijsko serijo. Za svoj prvi celoveÄŤerec Paweogo, L’??migrant je prejel nagrado za najbolj??i prvenec na festivalu FESPACO leta 1983. Taxi-brousse. Tasuma je njegov drugi celoveÄŤerni film.

filmografija/filmography

2003 Tasuma (le feu)
1992 Jigi, L’Espoir
1982 Paweogo, L’??migrant

Re??iserjeva izjava

Edit this entry.