IsolaCinema - KinoOtok » video na pla??i:

video na pla??i:

Posebno:

Ob stoletnici slovenske kinematografije

 • Rudi Omota: Prezrto poglavje slovenske kinematografije, Dra??en ?tader, SLOVENIJA, 2004, 60′
  Prezrto poglavje slovenske kinematografije: ??e vedno ??iveči 95-letni Rudi Omota je bil slovenska filmska figura par excellence. Tehnični inovator svetovnega formata, tonski tehnik, eden redkih ??e ??ivečih slovenskih pionirjev, ki nam lahko razsvetli vse podrobnosti nastajanja slovenskega filma. Dokumentarni film se osredotoča na njegovo ??ivljenjsko pot, od zgodnjega otro??tva pa vse do danes, ko mu ??elja po novih tehničnih pogruntav??činah ??e vedno ne da miru.

Posebno:

Program ??tudentov iz Innsbrucka

 • Isola Cinema TrailerIsola Cinema TrailerJoachim Leitner, Harald Schernthaner, G??nther Heim, Ale Bachlechner, Georg Simbeni, Evelin Stark, Elias Stabentheiner, AVSTRIJA, 2004
  Film predstavlja vizualne impresije lanskega izolskega festivala. Avtorji razkrivajo izjave o delanju filmov in o festivalu, ki pojasnijo, zakaj je Izola poseben prostor. Poleg tega ne manjka utrinkov kina, pla??e, plesa, intervjujev, predavanj, medkulturnih srečanj…
 • Kaj čeKaj če / What ifGeorg Simbeni, Evelin Stark in Ale Bachlechner, AVTRIJA, 2004, 6′
  Kaj če… ste ??eleli samo gledati film, namesto tega pa zagledate svoj obraz na ekranu?
  Kaj če… bi bila eno va??a odločitev drugačna?
  Kaj če… se je Kopernikus vseeno zmotil?
 • Shaji N. KarunShaji N. Karun – Portret / Shaji N. Karun – A portrait, Hari Schernthaner, G??nther Heim, Joachim Leitner, Georg Simbeni, Ale Bachlechner, Evelin Stark, Elias Stabentheiner, SLOVENIJA/AVSTRIJA, 2004
  Filmska festivala Izola in Innsbruck sta predstavljala mo??nost snemanja osebnega dokumentarca o fascinantnem indijskem re??iserju. Film prikazuje vtise in misli Shaji N. Karuna, o festivalih, o postopku ustvarjanja filmov in o pomembnosti jutranje svetlobe.
 • StanStan, Boris Muhr, Harald Schernthaner, Evelin Stark, AVSTRIJA, 2004, 8′
  V svetu, kjer ljudi ohranjajo pri »??ivljenju«, da lahko delajo kot roboti, Stan razmi??lja o vrednotah obstoja. Skozi svoj filozofski sprehod se vedno bolj spra??uje, ali je za ??ivljenje vredno tvegati, da postanemo le ??e ena ??rtev.

Edit this entry.