IsolaCinema - KinoOtok » meseńćni otok, maj 2005

meseńćni otok, maj 2005


foto (c) Jo??e Rehberger Ogrin

Ogrevanje in od??tevanje se je prińćelo: ??e dober mesec nas lońći do 25. maja, dneva mladosti in filma, ko bo mednarodni filmski festival Kino Otok – festival filma Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji, Izolo za teden dni spremenil v filmski otok.

Filmsko pleme

Ko Izolo naseli kolonija Kino Otoka, je tam filmu in filmarjem te??ko ube??ati. Za najveńćji dose??ek prvega festivala si ??tejemo ravno festivalsko vzdu??je, ki je zdru??ilo gostujońće ustvarjalce, novinarje, obiskovalce in organizatorje v eno filmsko pleme. Ker smo mnenja, da predstavitev filmov gledalcem ne more biti celovita, ńće ti ne spoznajo njihovih ustvarjalcev, tudi letos v Izolo iz ??irnega sveta prihaja veńć kot petnajst ustvarjalcev in lepo ??tevilo drugih uglednih filmskih gostov.

Kino do??ivetja

Osrednje prizori??ńće festivala ostaja posebej za to prilo??nost postavljen letni kino na Manziolijevem trgu. ń?ezenj platno napne ekipa nizozemskih profesionalcev iz Openluchtbioscoopa in vsak festivalski dan na njem za??ivi filmska ńćarovnija. Prilo??nostni letni kino ni le dragoceno ampak tudi zelo drago do??ivetje; omogońćata nam ga glavna pokrovitelja festivala ISTRABENZ in SIEMENS, ki bosta dan pred festivalom prebivalcem slovenske obale podarila brezplańćno predpremierno veńćerno projekcijo. Letni Kino Otok je sicer rezerviran za otvoritveni in zakljuńćni film festivala ter 6 tekmovalnih filmov (v treh dvojnih sporedih), ki se potegujejo za nagrado obńćinstva (odkup filma za distribucijo v Sloveniji). Lani je nagrado prejela Babica, ki je med tem v slovenskih kinematografih do??ivela izjemen uspeh. Poleg letnega kina bodo filmske slike tekle ??e na treh prizori??ńćih: v znanem izolskem Art kinu Odeon, v dvorani Kulturnega doma, na punti pa bo svoj snop ob veńćerih pri??gal kino Svetilnik.

Filmska trgatev

Na festivalu bo v rednem programu letos nekaj veńć filmov kot lani – okrog 30. V sredi??ńću bosta tokrat Afrika in Latinska Amerika, zlasti izjemni argentinski mladi val. Nasploh bo leto??nji Kino Otok v znamenju mladih ustvarjalcev in ustvarjalk. Program festivala bo objavljen 10. maja na tiskovni konferenci ter na na??i spletni strani – arhiv.isolacinema.org – in festivalskih tiskovinah. Novost je program Far East Special, ki ga pripravljamo s filmskim festivalom Far East Film iz Vidma in prina??a delikatese in ekstravagance daljnega vzhoda. Omenimo ??e Video na pla??i, ki bo letos poleg manj uveljavljenih avtorjev ponudil tudi profesionalno in umetni??ko dognano mednarodno video produkcijo, poseben del pa bo namenjen domańći filmski ustvarjalnosti na video. Pet zlatih pokroviteljev je omogońćilo program petih festivalskih dni: PETROL, DROGA, MOBITEL, CITROEN in TMEDIA.

??iva punta

Ko projektorji ugasnejo, se filmska kolonija z otoka vsak veńćer zbere na dru??enju na punti. Okrog svetilnika pa bo letos ??e kako ??ivahno tudi podnevi: na prostem bodo potekali pogovori z gostujońćimi ustvarjalci, tudi na temo praktińćnega ustvarjanja za gojence Vesele kamere in izven ter veńćji del spremljevalnega programa, predstavitve knjig in drugih nefilmskih, a s festivalom povezanih projektov, filmski kviz in ??e kaj. Festivalska kuhinja bo di??ala po vseh kontinentih, zraven bo filmska tr??nica in raznovrstna ponudba izdelkov iz oddaljenih de??el, pripravljamo pa tudi umetni??ke delavnice – za otoke in vse tiste, ki to ostajajo letom navkljub. Letos se bo ustvarjalo s kamni: jih sestavljalo, lepilo, slikalo, izdeloval se bo nakit, oblikovale se bodo celo umetnine iz testa in gline.

Filmske pońćitnice v ?†kampu

Pester festivalski program, morje in pozni mesec maj na pragu poletja di??ijo po filmskih pońćitnicah. V zaledju punte pod borovci v ńćasu festivala ekipa prostovoljcev postavi zańćasni festivalski kamp – ??kamp. En del bo zasedla prostovoljska brigada, drugi del je na voljo najbolj zagrizenim ljubiteljem filma, ki se bodo odlońćili za nakup FESTIVALSKE KARTICE. ??al je ??tevilo mest v ?†kampu omejeno, le najhitrej??i si bodo za prijazno ceno lahko omislili prave filmske pońćitnice.

predprodaja vstopnic in popusti

  • Od 25. aprila so v predprodaji FESTIVALSKE KARTICE, ki omogońćajo ogled vseh filmskih predstav, brezplańćen katalog in brezplańćno spanje v ?†kampu za 10.000 sit (za ??tudente in dijake velja 20% popust). Festivalska kartica omogońća tudi brezplańćen ogled predstav v Kinodvoru – za tiste, ki bodo prizori??ńća kombinirali.
  • Na voljo so tudi PAKETI OTOK, ki omogońćajo ogled vseh filmov v letnem kinu (otvoritveni veńćer z otvoritvenim filmom, trije veńćeri s ??estimi tekmovalnimi filmi ter zakljuńćni veńćer z zakljuńćnim filmom festivala) za 5.000 sit – za ??tudente in dijake velja 20% popust.
  • Kinodvor ponuja PAKET KINODVOR, ki omogońća ogled 10. festivalskih filmov v Kinodvoru ter brezplańćen katalog za 7.000 sit – za ńćlane klubov Kinopolis in Dvori??ńće ter ??tudente in dijake 5.500 SIT. (Opomba: cena posamezne vstopnice za festivalske filme v Kinodvoru bo 950 sit)
  • ?†tevilo kartic in paketov je omejeno! Informacijo o predprodaji dobite na telefonu 01/43 42 547 in pri blagajni Kinodvora (01/43 42 548).
  • Pri blagajni Kinodvora ter na izbranih festivalskih lokacijah so ??e v prodajo prvi festivalski izdelki (majice, frizbiji).

Ostale predprodajne lokacije si lahko ogledate tule.

nagradne majice

?†e mesec dni je do zańćetka festivala in Kino Otok ??e izbira novo garderobo, tudi tisto, ki jo bo dal naprodaj svojim obiskovalcem, obo??evalcem. Na??e oblikovalske delavnice so se zagnale s polno paro in za majice pripravile vrsto motivov, med katerimi se nikakor nismo mogli odlońćiti za enega. Zato to odgovornost prelagamo na vas. Pomagajte nam torej izbrati nosilno festivalsko majico Kino Otoka 2005! Med oblikovalskimi predlogi smo izbrali ??tiri motive, ki jih oznańćujemo z A, B, C, D. Po??ljite nam va??e glasove za najljub??o festivalsko majico po elektronski po??ti in sicer tako, da napi??ete ńćrko, ki predstavlja posamezen motiv. Prihodnja ??tevilka Kinoplusa bo prav zavoljo festivala iz??la nekoliko prej, zato se bo tudi z glasovanjem treba podvizati. Med glasovalci za “zmagovalno” majico bomo iz??rebali sreńćnega dobitnika in mu to majico podarili. Iz??rebali bomo ??e tri dobitnike, ki bodo prejeli festivalski frizbi. K svojemu glasu zato pripi??ite tudi vse svoje podatke.
Rok za glasovanje: 8. maj
e-naslov: kinoplus@kinoteka.si

Vabljeni h glasovanju za festivalsko majico! Vabljeni na Kino Otok!

Edit this entry.