IsolaCinema - KinoOtok » mesečni otok, maj 2005

mesečni otok, maj 2005


foto (c) Jo??e Rehberger Ogrin

Ogrevanje in od??tevanje se je pričelo: ??e dober mesec nas loči do 25. maja, dneva mladosti in filma, ko bo mednarodni filmski festival Kino Otok – festival filma Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji, Izolo za teden dni spremenil v filmski otok.

Filmsko pleme

Ko Izolo naseli kolonija Kino Otoka, je tam filmu in filmarjem te??ko ube??ati. Za največji dose??ek prvega festivala si ??tejemo ravno festivalsko vzdu??je, ki je zdru??ilo gostujoče ustvarjalce, novinarje, obiskovalce in organizatorje v eno filmsko pleme. Ker smo mnenja, da predstavitev filmov gledalcem ne more biti celovita, če ti ne spoznajo njihovih ustvarjalcev, tudi letos v Izolo iz ??irnega sveta prihaja več kot petnajst ustvarjalcev in lepo ??tevilo drugih uglednih filmskih gostov.

Kino do??ivetja

Osrednje prizori??če festivala ostaja posebej za to prilo??nost postavljen letni kino na Manziolijevem trgu. �?ezenj platno napne ekipa nizozemskih profesionalcev iz Openluchtbioscoopa in vsak festivalski dan na njem za??ivi filmska čarovnija. Prilo??nostni letni kino ni le dragoceno ampak tudi zelo drago do??ivetje; omogočata nam ga glavna pokrovitelja festivala ISTRABENZ in SIEMENS, ki bosta dan pred festivalom prebivalcem slovenske obale podarila brezplačno predpremierno večerno projekcijo. Letni Kino Otok je sicer rezerviran za otvoritveni in zaključni film festivala ter 6 tekmovalnih filmov (v treh dvojnih sporedih), ki se potegujejo za nagrado občinstva (odkup filma za distribucijo v Sloveniji). Lani je nagrado prejela Babica, ki je med tem v slovenskih kinematografih do??ivela izjemen uspeh. Poleg letnega kina bodo filmske slike tekle ??e na treh prizori??čih: v znanem izolskem Art kinu Odeon, v dvorani Kulturnega doma, na punti pa bo svoj snop ob večerih pri??gal kino Svetilnik.

Filmska trgatev

Na festivalu bo v rednem programu letos nekaj več filmov kot lani – okrog 30. V sredi??ču bosta tokrat Afrika in Latinska Amerika, zlasti izjemni argentinski mladi val. Nasploh bo leto??nji Kino Otok v znamenju mladih ustvarjalcev in ustvarjalk. Program festivala bo objavljen 10. maja na tiskovni konferenci ter na na??i spletni strani – arhiv.isolacinema.org – in festivalskih tiskovinah. Novost je program Far East Special, ki ga pripravljamo s filmskim festivalom Far East Film iz Vidma in prina??a delikatese in ekstravagance daljnega vzhoda. Omenimo ??e Video na pla??i, ki bo letos poleg manj uveljavljenih avtorjev ponudil tudi profesionalno in umetni??ko dognano mednarodno video produkcijo, poseben del pa bo namenjen domači filmski ustvarjalnosti na video. Pet zlatih pokroviteljev je omogočilo program petih festivalskih dni: PETROL, DROGA, MOBITEL, CITROEN in TMEDIA.

??iva punta

Ko projektorji ugasnejo, se filmska kolonija z otoka vsak večer zbere na dru??enju na punti. Okrog svetilnika pa bo letos ??e kako ??ivahno tudi podnevi: na prostem bodo potekali pogovori z gostujočimi ustvarjalci, tudi na temo praktičnega ustvarjanja za gojence Vesele kamere in izven ter večji del spremljevalnega programa, predstavitve knjig in drugih nefilmskih, a s festivalom povezanih projektov, filmski kviz in ??e kaj. Festivalska kuhinja bo di??ala po vseh kontinentih, zraven bo filmska tr??nica in raznovrstna ponudba izdelkov iz oddaljenih de??el, pripravljamo pa tudi umetni??ke delavnice – za otoke in vse tiste, ki to ostajajo letom navkljub. Letos se bo ustvarjalo s kamni: jih sestavljalo, lepilo, slikalo, izdeloval se bo nakit, oblikovale se bodo celo umetnine iz testa in gline.

Filmske počitnice v ?�kampu

Pester festivalski program, morje in pozni mesec maj na pragu poletja di??ijo po filmskih počitnicah. V zaledju punte pod borovci v času festivala ekipa prostovoljcev postavi začasni festivalski kamp – ??kamp. En del bo zasedla prostovoljska brigada, drugi del je na voljo najbolj zagrizenim ljubiteljem filma, ki se bodo odločili za nakup FESTIVALSKE KARTICE. ??al je ??tevilo mest v ?�kampu omejeno, le najhitrej??i si bodo za prijazno ceno lahko omislili prave filmske počitnice.

predprodaja vstopnic in popusti

  • Od 25. aprila so v predprodaji FESTIVALSKE KARTICE, ki omogočajo ogled vseh filmskih predstav, brezplačen katalog in brezplačno spanje v ?�kampu za 10.000 sit (za ??tudente in dijake velja 20% popust). Festivalska kartica omogoča tudi brezplačen ogled predstav v Kinodvoru – za tiste, ki bodo prizori??ča kombinirali.
  • Na voljo so tudi PAKETI OTOK, ki omogočajo ogled vseh filmov v letnem kinu (otvoritveni večer z otvoritvenim filmom, trije večeri s ??estimi tekmovalnimi filmi ter zaključni večer z zaključnim filmom festivala) za 5.000 sit – za ??tudente in dijake velja 20% popust.
  • Kinodvor ponuja PAKET KINODVOR, ki omogoča ogled 10. festivalskih filmov v Kinodvoru ter brezplačen katalog za 7.000 sit – za člane klubov Kinopolis in Dvori??če ter ??tudente in dijake 5.500 SIT. (Opomba: cena posamezne vstopnice za festivalske filme v Kinodvoru bo 950 sit)
  • ?�tevilo kartic in paketov je omejeno! Informacijo o predprodaji dobite na telefonu 01/43 42 547 in pri blagajni Kinodvora (01/43 42 548).
  • Pri blagajni Kinodvora ter na izbranih festivalskih lokacijah so ??e v prodajo prvi festivalski izdelki (majice, frizbiji).

Ostale predprodajne lokacije si lahko ogledate tule.

nagradne majice

?�e mesec dni je do začetka festivala in Kino Otok ??e izbira novo garderobo, tudi tisto, ki jo bo dal naprodaj svojim obiskovalcem, obo??evalcem. Na??e oblikovalske delavnice so se zagnale s polno paro in za majice pripravile vrsto motivov, med katerimi se nikakor nismo mogli odločiti za enega. Zato to odgovornost prelagamo na vas. Pomagajte nam torej izbrati nosilno festivalsko majico Kino Otoka 2005! Med oblikovalskimi predlogi smo izbrali ??tiri motive, ki jih označujemo z A, B, C, D. Po??ljite nam va??e glasove za najljub??o festivalsko majico po elektronski po??ti in sicer tako, da napi??ete črko, ki predstavlja posamezen motiv. Prihodnja ??tevilka Kinoplusa bo prav zavoljo festivala iz??la nekoliko prej, zato se bo tudi z glasovanjem treba podvizati. Med glasovalci za “zmagovalno” majico bomo iz??rebali srečnega dobitnika in mu to majico podarili. Iz??rebali bomo ??e tri dobitnike, ki bodo prejeli festivalski frizbi. K svojemu glasu zato pripi??ite tudi vse svoje podatke.
Rok za glasovanje: 8. maj
e-naslov: kinoplus@kinoteka.si

Vabljeni h glasovanju za festivalsko majico! Vabljeni na Kino Otok!

Edit this entry.