IsolaCinema - KinoOtok » Innsbruck-Izola

Innsbruck-Izola

Dva kraja, ki ne bi mogla biti bolj razlińćna, dobivata skozi naklonjenost do nekomercialnega filma nov skupen pomen. To je zańćetek prijateljstva, ki mu ne bo lahko, saj kulturna politika govori drug jezik. Od 1. maja bosta obe mesti pripadali isti gospodarski in vrednostni skupnosti, ki se vse bolj oddaljuje od sveta onkraj modernizacije. Mi ??elimo na ??iroko odpreti na??a okna in platna ter oddaljenim kulturam omogońćiti, da se predstavijo.
Za to potrebujemo solidarne mre??e, da bomo lahko tudi z malo denarja ??iroko odpirali okna in potrebujemo ljudi, ki si nesebińćno prizadevajo za to. V Innsbrucku opravljamo to delo ??e trinajst let. Uspelo nam je pritegniti turistińćne organizacije in preprińćati lokalno politiko o smotrnosti na??ega dela.
Na??im prijateljem in prijateljicam s Kino Otoka ??elim podoben uspeh, mi pa bomo po na??ih mońćeh pomagali, da se novorojeni festival uveljavi. Za nas je seveda tudi pomembno izrabiti nove mo??nosti, ki jih prina??a sodelovanje z Izolo. Leto??nja festivala sta ??e rezultat skupnih logistińćnih in programskih prizadevanj. Ideje so seveda velike, odlońćala pa bo na??a skupna volja in vztrajnost. Toda eno je gotovo: rdeńćih tepihov ne potrebujemo, raj??i ponudimo leteńće preproge, da popeljemo na??e obńćinstvo v daljne de??ele.

Helmut Groschup, direktor mednarodnega filmskega festivala v Innsbrucku

Bila je ideja, da naredimo svoj festival s spro??ńćenim vzdu??jem, zares spro??ńćenim, ne spro??ńćenim, kakor zase pravi vsak festival, potem je pa vse samo posel. Nobenega posla na na??em filmskem otoku, smo rekli. In ne prodaje festivalskih hitov; namesto tega resen koncept predstavitve afri??kega, azijskega, latinsko-ameri??kega in vzhodno-evropskega filma s prijatelji. Promovirati filme, ki se jih ne dr??i denar, se jih pa dr??i srce. Toda tisto “s prijatelji” je bilo pravzaprav najpomembnej??e. ??eleli smo imeti majhno ??tevilo filmov in raj??i prisotne vse njihove avtorje. Izbor je sledil na??im srcem; filmi in re??iserji, ki smo jih sreńćevali po festivalskem svetu, so jih morali ogreti. Toda to je bilo pozneje.
Ko sem brskal po internetu za informacijami o festivalih s podobno vsebino, sem odkril, da se v Innsbrucku ravno en tak zakljuńćuje. Takoj sem bil v avtu, na ??tevcu 160, da ga ujamem, preden ga zaprejo. Sedel sem v bistro in ńćakal na direktorja Dr. Groschupa. Nisem vedel, kaj naj prińćakujem, fotografija v katalogu je zgledala resno. Kot sem prińćakoval, zame ni imel ńćasa. Toda potem je nenadoma na??el ńćas in odkril sem, da tisti Dr. pred njegovim imenom pomeni nori doktor. Mnogi pogledi so se ujemali in ujeli sta se najini srci. Na poti domov, na ??tevcu 120, sem se spomnil tistih znamenitih besed o prijateljstvu s konca Casablance. In takrat sem bil prvińć zares preprińćan, da se bo ideja o na??em filmskem otoku v Izoli uresnińćila.
Kooperativa Innsbruck-Izola je veńć kot partnerstvo, je dotikanje du??.

Vlado ?†kafar

Edit this entry.