IsolaCinema - KinoOtok » Peter Mettler

Peter Mettler

Peter Mettler ??e dvajset let dela filme, ki predstavljajo navidez nemogoče projekte, a so - ko so enkrat ustvarjeni - silno cenjeni. Kot eden ključnih akterjev kanadskega kritičnega vala osemdesetih, ki je vključeval re??iserje kot so Atom Egoyan, Bruce McDonald, Patricia Rozema in Robert Lepage, je Mettler stalno ustvarjal dela, ki se izmikajo kategorizaciji. Njegovi filmi si z zlivanjem intuitivnih procesov z dramo, esejem, eksperimentom ali dokumentarcem zagotavljajo edinstven in vpliven polo??aj na področju umetni??kega izraza. Mettler, dr??avljan ?�vice in Kanade, je aktiven podpornik neodvisne filmske produkcije, in je sodeloval z Wernerjem Penzelom, Michaelom Ondaatjem, Atomom Egoyanom, Petrom Webrom, Andreasom Z??stom, Fredom Frithom, Alexandro Rockingham Gill, Robertom Lepagem, Brucem McDonaldom, Patricio Rozemo in mnogimi drugimi. Svoje delo na področju oblikovanja slike in zvoka Mettler občasno predstavi tudi v obliki performansa ali razstave. Knjiga o njegovem delu Making the Invisible Visible je iz??la leta 1995. Leta 2001 je skupaj s skupino umetnikov v ??vicarskem Appenzellu ustvaril umetni??ki center Verein Alpenhof. Trenutno se Mettler ukvarja s tem, kaj naj ustvari iz materiala, ki mu je ostal od snemanja filma Gambling, Gods and LSD.

filmografija/filmography

2005 The Giant Buddhas
2002 Gambling, Gods and LSD
1994 Picture of Light
1989 The Top of His Head
1988 Walking After Midnight
1987 Family Viewing
1984 Next of Kin
1983 Scissere

Re??iserjeva izjava

Podoba svetlobe se sicer osredotoča na severni sij, a se razvija tudi v razumevanje zaznav in postavlja vpra??anja o tem, kako so nam na??e izku??nje posredovane. Podobe svetlobe deluje podobno kot Gamblers, Gods and LSD, a je konceptualno precej ??ir??i. Ni nujno omejen zgolj na auroro borealis, ampak se ukvarja tudi z na??imi vrednotami in medsebojnimi odnosi.

Edit this entry.