IsolaCinema - KinoOtok » evropa preko plota

evropa preko plota

Evropa preko plota
Europe Next Door

S�?G Srbija/Montenegro 2005

re??ija/directed by
??elimir ??ilnik

scenarij/screenplay
??elimir ??ilnik

fotografija/cinematography
Miodrag Milo??evi�?, Jovan Milinov

glasba/music
Robert Tili

monta??a/editing
Marin Male??evi�?

zvok/sound
Marko Cveji�?

igrajo/cast
Roko Babičkovi�?, Suzana Vukovi�?, Anica Vilov, Slavica Vračari�?, Istv??n Levay, Tereza Cetina

produkcija/production
TERRA FILM
Futo??ka 66
21000 Novi Sad
Serbia & Montenegro
T ++381 21 548 633
F ++381 21 548 640
E info@zelimirzilnik.net

format/format
BetaSP, barvni/colour

dol??ina/running time
61′

prodaja/world sales
TERRA FILM
Futo??ka 66
21000 Novi Sad
Serbia & Montenegro
T ++381 21 548 633
F ++381 21 548 640
E info@zelimirzilnik.net

Film prikazuje posledice ??engenskega sporazuma na mad??arsko-srbski meji med poletjem leta 2004 in pomladjo 2005. S svojo doku-dramo omogoča re??iser srbskim trgovcem in kmetom, da spregovorijo o svojih izku??njah, ??ivljenju in delu. ??ilnik razkriva politični protest protagonistov in prakso dogovorjenih porok, katerih edini smoter je pridobivanje potrebnih dokumentov in dr??avljanstva.

projekcije

  • nedelja 28. maj, 16.00, Art kino Odeon
  • ponedeljek 29. maj, 12.00, kino Kulturni dom

Edit this entry.