IsolaCinema - KinoOtok » ??elimir ??ilnik

??elimir ??ilnik

Rojen leta 1942. Kot razpoznaven avtor se pojavi konec ??estdesetih. Njegovi vizualno ekspresivnimi filmi s kritičnim nabojem so bili opa??eni in nagrajeni tako doma kot v svetu (Grand Prix na festivalu v Oberhausnu 1968 za dokumentarec Nezaposleni; Grand Prix na Berlinskem filmskem festivalu 1969 za igrani film Zgodnja dela). Potem ko je Tito videl njegov igrani celovečerec Zgodnja dela (Rani radovi), je v Jugoslaviji dobil prepoved dela. V zgodnjih sedemdesetih je ??ilnik do??ivljal ??tevilne ideolo??ke napade, saj so njegovi filmi pripadali tako imenovanemu “črnemu valu”. Od??el je v Nemčijo. S svojimi kritičnimi deli o stanovanjskih razmerah zdomcev, zlasti pa s filmom ??ffentliche Hinrichtung, ki govori o medijsko insceniranih aretacijah članov RAF, je tudi v Nemčiji naletel na odpor in kmalu so ga iz dr??ave izgnali. Po vrnitvi v Jugoslavijo je deloval kot gledali??ki re??iser in med drugim ustvarjal t. i. zdomske opere (”Gastarbeiter Opera”). Leta 1980 je pričel razvijati specifičen jezik v tako imenovanih doku-dramah. Leta 1993 je v Budimpe??ti osnoval lastno produkcijsko firmo Teresianum, v Beogradu pa spodbudi video in filmsko produkcijo v okviru B 92, enega najbolj radikalnih in neodvisnih medijev v Jugoslaviji. Posnel je celo vrsto igranih filmov in dokumentarnih dram, ki u??ivajo kultni status, in to ne le med pripadniki alternativne scene v nekdanji Jugoslaviji.

filmografija/filmography

    2005 Gde je Kenedi bio 2 godine?/Kje je bil Kenedi dve leti?
    2005 Evropa preko plota/Europe Next Door
    2003 Kenedi se vra�?a ku�?i/Kenedi se vrača domov
    2001Trdnjava Evropa
    1994 Dupe od mramora/Marmornata rit
    1993 Tito po drugi put me�?u Srbima/Tito drugič med Srbi
    1988 Tako se kalio čelik/Tako se je kalilo jeklo
    1976 Das Paradies. Eine imperialistische Tragikom??die/Raj. Imperialistična tragikomedija
    1976 Abschied/Slovo
    1975 ??ffentliche Hinrichtung/Javna usmrtitev
    1975 Unter Denkmalschutz/Pod spomeni??kim varstvom
    1969 Rani radovi/Zgodnja dela
    1968 Nezaposleni ljudi/Brezposelni

Re??iserjeva izjava

Edit this entry.