IsolaCinema - KinoOtok » Meseńćni otok, marec 2005

Meseńćni otok, marec 2005

od tigrov k ribicam

Na rotterdamskem festivalu smo sreńćali tudi nekaj bodońćih gostov Kina Otok, ki so pri??li predstavljat in prodajat svoje filme. Ter nekaj biv??ih, ki niso pozabili na mali festival: kava z Joejem (Apichatpongom Weerasethakulom), vino z na??o indijsko botro Rado ?†esiń? (v Rotterdamu v vlogi kuratorke in moderatorke), z ekipo nizozemskega Openlucht Bioscoopa pa seveda pivo. Spoznali smo Ano Poliak, re??iserko filma Parapalos (Pin Boy, 2004). Krhka Ana je povedala, da festivalov ne obiskuje pogosto, pa smo vseeno poskusili z vabilom, in ńće bo vse prav, Argentinka maja pride v Izolo; da dvigne ??ensko povpreńćje in nam poka??e svojo angelsko zgodbo o fantu, ki se z de??ele preseli v predmestje Buenos Airesa ter se zaposli kot pobiralec kegljev v starem, temańćnem keglji??ńću. V Rotterdamu je bil tudi Anin rojak, sarajevski znanec Lisandro Alonso, pravzaprav kar v veńć vlogah in zato hudo zaposlen: na programu je imel Los Muertos (2004), na Cinemartu novi projekt Liverpool, obenem pa je bil ??e ńćlan ??irije, ki je odlońćala o tigrih.

Nasploh je bila delegacija Ju??ne Amerike ??tevilńćna: Josu?? M??ndez, re??iser perujskega Dias de Santiago (2004), je na festival tokrat pripotoval v vlogi producenta, in sicer iz Pariza, kjer u??iva ??tirimeseńćno ??tipendijo in stanovanje v centru mesta; pravi, da veliko pi??e … Ko se je festival prevesil v drugo polovico, smo s piva in vina pre??li na Viski (Whiskey, 2004) urugvajskega dvojca Rebella-Stroll. Prijetno snidenje!

Zaradi silnega zanimanja obńćinstva (njun prvenec 25 Watts je pred dvema letoma osvojil tigra) je dobil dodatno projekcijo, oba Pabla pa sta po azijski in evropski predstavitveni “turneji” dodobra izmuńćena ter razmi??ljata predvsem o pońćitku na pla??i, zato izolski dogovor ostaja v mislih. Obńćinstvo je dobro sprejelo tudi Kod amid??e Idriza Pjera ??alice ter Zimski sen Gorana Paskaljeviń?a, ki se mu je med eno izmed razprodanih projekcij pripetil elektrińćni mrk (kot se je izkazalo, ga je zakrivila prodajalka toplega sladoleda pred glavnim vhodom v festivalsko sredi??ńće Doelen, ki se je spotaknila ob kabel). Jasna ??alica, priljubljena igralka, ki nastopa v obeh omenjenih filmih, je o Izoli vedela povedati cel kup lepih priporońćil in jo je zanimal le ??e termin, v katerem naj bi jo obiskala. In potem smo, za konec, na novo videli Svet (The World, 2004), in se pogovarjali z njegovim medijsko obleganim avtorjem Jia Zhang-kejem, ńćigar predhodna Peron (Platform, 2000) in Neznane u??itke (Unknown Pleasures, 2002) poznamo iz Kinoteke in z Liffa.

Kak??ni lepi filmi in lepi ljudje pridejo v Izolo! Izmuznil se nam je le Isma??l Ferroukhi, maro??ki re??iser filma Le grand voyage (2004), potovanja ońćeta in sina, sreńćanja dveh ńćasov in generacij … Bomo obiskali ??e kak??en festival!

Vabilo v prostovoljsko brigado!

Priprave na drugi filmski festival Kino Otok so se zańćele, potreba po naboru brigadirk in brigadirjev, ki jim gredo zasluge za izvedbo, duh in atmosfero festivala, pa iz dneva v dan raste. Kot je v navadi pri veńćini filmskih festivalov po svetu, bodo tudi v Izoli ekipo sestavljali mladi ljudje z raznih koncev in krajev, ki bodo poskrbeli, da si festival zapomnimo kot stińći??ńće razlińćnih kultur, odlińćnih filmov, dobre organizacije in prijetne zabave.

ń?lan prostovoljske brigade prevzema nase polno odgovornost do dela, ki ga opravlja v razgibanem festivalskem delavniku, vendar ima obenem tudi nekaj prilo??nosti za ogled filmov, spoznavanje filmske umetnosti v dru??bi filmskih ustvarjalcev in sklepanje novih poznanstev. Festival ńćlanu zagotovi dostop do vseh festivalskih lokacij, brezplańćno bivanje in hrano ter festivalsko majico. Delo, ki ga boste opravljali v Izoli, je odvisno od va??ih ??elja, sposobnosti in izku??enj.

Ponudba slu??b je ??iroka: prevajanje, stiki z javnostjo, spremstvo gostov, tehnińćna izvedba festivala, prodaja vstopnic in ??e kaj. Posebej za??eleni so prostovoljci z Obale.

Zainteresirani izpolnite objavljeno prijavo na spletni strani festivala: arhiv.isolacinema.org oziroma pi??ite na e-maila: volunteers@isolacinema.org ali vanja.kaludercic@kinoteka.si ali klińćite 01/ 43 42 547 (Vanja) in dobili boste potrebne informacije.

Edit this entry.