IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Crossing Europe Film Festival, tretjičCrossing Europe Film Festival, tretjič

za isolacinema.org pi??e Jurij Meden

Med 25. in 30. aprilom se bo v avstrijskem proletarskem mestu Linz odvila tretja izdaja mednarodnega filmskega festivala Crossing Europe; kot je razvidno iz prozaičnega imena, posvečenega izključno evropskim kinematografijam. Vendar ime samo ??e ne opi??e tistega, kar festivalu znotraj ??iroko (in na prvi pogled konzervativno) zastavljenega koncepta podeljuje enkratno identiteto.

Slednja se namreč napaja pri jasno oblikovani programski politiki, ki obče raz??irjeno definicijo in pojavnost evropskega filma razume kot vrh ledene gore, sama pa se vztrajno posveča prikazovanju in kontekstualiziranju tistih idej, estetik in etik, ki ??dijo pod gladino.

Da bi tako dospela do točke, na kateri se meglen pojem specifičnih evropskih filmskih senzibilnosti in predmetov obravnave ne bo nudil zgolj v prevpra??evanje, temveč znal postreči tudi z konkretnimi interpretacijami. Festivalsko ponudbo posledično v prete??ni meri sestavlja »mlad« kino: neodkriti avtorji, spregledani filmi, prezrte kinematografije, zamolčane teme. Tretja izdaja kot novost uvaja nekoliko raz??irjen program, ki sku??a loviti ravnote??je med dvema raz??irjenima modeloma: Tistim, ki stavi na izrazito konceptualno zastavljeno programiranje in se v branje na najbolj zadovoljiv način nudi kot celota; in tistim, ki načrtno drobi svojo ponudbo in ne zgolj dopu??ča, temveč občinstvo vzpodbuja, da si ustvari lastno, edinstveno pot skozi filmski labirint.

Seveda bo zgolj občinstvo tisto, ki bo naposled presodilo, če je bil prostor dejansko dovolj čvrsto strukturiran in obenem zračen, da je glasno spregovoril kot celota in pri tem ne pozabil na individualne okuse.

?�čep statistike: Festival bo predvajal pribli??no 160 filmov iz 27 dr??av; jedro programa ostaja tekmovalna sekcija prvih ali drugih filmov mladih re??iserjev; ??tirim avtorjem (Susanna Helke, Virpi Suutari, Thomas Heise, Viktor Alimpiev) so posvečene retrospektive in ??tevilnim tematikam posebne programske sekcije. Več o festivalu na spletni strani www.crossingeurope.at, kjer bo od 14. aprila dalje na razpolago tudi programski urnik.