IsolaCinema - KinoOtok » 2004 » Avgust

Avgust, 2004

kino otok vrańća obisk sarajevskemu festivalu

»etrtek, Avgust 19th, 2004

10. sarajevo film festival

V petek, 20 avgusta, se prińćenja Sarajevski filmski festival, ki letos obhaja deseto obletnico nastanka, kljubovanja in uspe??nega razvoja v najpomembnej??i (in obiskovalcu najprijaznej??i) filmsko-festivalski dogodek na podrońćju nekdanje skupne republike. Kot v preteklih letih bo verjetno tudi letos najbolj zanimive filmske novosti mogońće videti v sekcijah dokumentarnega in regionalnega programa, med ostalimi specifikami festivala pa omenimo koprodukcijski program Cinelink, ki je nastal v sodelovanju s fundacijo Huberta Balsa in Cinemartom, danes pa omogońća izvedbo ??tevilnih filmskih projektov v regiji JV Evrope (v leto??njem izboru so tudi tri slovenske koprodukcije).
Kino otok bo v Sarajevu zastopala takorekońć celotna festivalska ekipa; poleg filmskih in festivalskih dru??enj si obetamo tudi spro??ńćene refleksije prve edicije festivala in plodnih idej za prihodnost.

imenski stre??niki

Sreda, Avgust 18th, 2004

ń?e ste se spra??evali: odsotnosti spletne strani v preteklem tednu je botroval nesreńćni izpad dosedanjega imenskega stre??nika (DNS) in brezskrbni poletni dnevi, ko so ńćlove??ki resursi na pońćitnicah. Posledińćno smo stran preselili k drugemu dobrotniku in upati je, da so preglavice z imenskimi stre??niki in neprińćakovanimi izpadi dokonńćno pozabljene.

Spletna stran Kino otoka 4


Kliknite sem!

urnik in programski list kino otoka 4!


Kliknite sem! (.pdf, 660kB)

otoška priloga v primorskih novicah

Kliknite sem!

otoška galerija 2006:


Kinootok - Isolacinema gallery

otok 06 v filmih vesele kamere!Vesela kamera 1 [.mpg, 9 Mb]


na Kino Otoku 3 so bili: