IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Portret: Yasmine KassariPortret: Yasmine Kassari

za isolacinema.org pi??e Neva Nahtigal
foto © Nejc Vavpetič

»V filmu najde?? vse, iz česar je ??ivljenje.«

»Resnično verjamem, da so tam, kjer so ??enske zatirane in nesrečne, tudi mo??ki nesrečni. Mo??ki so srečni s srečnimi ??enskami, z ??enskami, ki cvetijo…,« razmi??lja Yasmine Kassari, cvetoča scenaristka in re??iserka prve bere leto??nje Trgatve. Spra??evalca gleda naravnost v oči, polnokrvne misli pa ji v pogovorih tečejo gladko kot na platnu filmska govorica.

Ta, kot pravi sama, ne sledi nobenemu velikemu vzorniku. »Vse je v čustvih, v tem, kako sam vidi?? svet skozi oko kamere…«. Tarkovski ji je sicer »absolutno najljub??i - popoln čarovnik«, vendar ima vsak ustvarjalec svoj edinstveni univerzum, pravi, in če posku??a?? slediti drugim, ne more?? biti to, kar si ti sam.

Slednje je za Yasmine Kassari, ki rjavih oči in tople polti ??ivi v Belgiji, daleč najpomembnej??e; ko mo??ki v njenem filmu razodevajo izku??nje drugorazrednosti zaradi »neprave« barve ko??e, namreč govorijo tudi o njeni izku??nji: »Biti arabskega porekla pomeni vsak dan se boriti za to, da si lahko ti…«. Kljub visoki zavesti o negativnih pojavih v dru??bi in referiranja nanje skozi besede filmskih junakov pa ne ustvarja filmov, da bi po??iljala politična sporočila. »�?e bi me zanimala politika, bi postala političarka, res. Film je prikaz človečnosti, v tem pa najde?? vse, iz česar je ??ivljenje – politiko, dru??bo, ljubezen, sovra??tvo….« Speči otrok je (lahko) nastal zato, ker se je v takratni ??tudentki drugega letnika medicine, prebudila poezija. Pustila je medicino, čeprav je s tem povzročila nemalo razburjenja v svoji dru??ini, in se zaradi stare ljubezni do poezije posvetila filmu, »ki zdru??uje poezijo in tehniko«. Yasmine Kassari potrebuje oboje – in ne dosti več kot to: »Ko najde?? svojo pot in hodi?? po njej, potrebuje?? le veliko zaupanja vase in veliko odpornosti… In podporo dveh, treh ljudi, ki verjamejo v tvoje delo in v to, da ti lahko uspe.«

pusti sporo�ilo

Logged in as . Logout »