IsolaCinema - KinoOtok » nacer khemir

nacer khemir

Nacer Khemir se je rodil leta 1948 v Korbi, v Tuniziji. Je pripovednik, pisatelj in re??iser, pa tudi avtor in ilustrator ??tevilnih literarnih publikacij. ??e zgodaj ga je očaral svet pripovedi. Dobil je Unescovo ??tipendijo za filmski ??tudij v Parizu. V letu 1972 je od??el na raziskovanje pripovedni??tva v arabsko četrt Tunisa in zbiranje povesti ga je navdihovalo pri ??tirih filmih o pripovedih in pripovednikih. Leta 1975 je s knjigo L’Ogresse (Velikanka) v Franciji sodeloval pri o??ivitvi pripovedni??tva. Risar, kipar in kaligraf je leta 1980 svoja dela razstavljal v centru Georges Pompidou in v Salonu mladinskih knjig v Montreuilu. V letih 1982 in 1988 je v Narodnem gledali??ču Chaillot v Parizu en mesec pripovedoval Tisoč in eno noč, vsak večer po eno zgodbo. Nacer je človek iz pu??čave, tako kot učitelj, ki ga sam igra v svojem prvem filmu, Tavajoči po pu??čavi. Včasih posku??ajo filmski re??iserji posneti filme o nevidnih stvareh: o vetru (Joris Ivens), ljubezni (Michael Curtiz); Nacer je poskusil s pu??čavo. Pu??čava tako kot veter ali ljubezen nima mere. Uboga člove??ka bitja potrebujejo stvari, ki jih re??iserji ne morejo prenesti na platno. Toda Nacer nam pribli??a idejo pu??čave: pu??čava je prostor brez oblasti, brez nacionalnosti, je neskončna.

filmografija/filmography

2005 Bab’Aziz
1990 Le Collier Perdu De La Colombe
1985 Les Baliseurs Du Desert

Re??iserjeva izjava

Edit this entry.