IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Izola-Innsbruck, pobratena festivalaIzola-Innsbruck, pobratena festivala

Festival Isola Cinema - Kino Otok je ??e v fazi nastajanja začel plesti ??tevilne mednarodne vezi. Sklenjeni so dogovori o sodelovanju s filmskim festivalom v Fribourgu (? vica), z novim filmskim festivalom Crossing Europe iz Linza (Avstrija), s filmskim festivalom Festival de cine pobre iz daljne Kube ter tudi s filmskim festivalom v bli??njem Motovunu.
Najtesnej??a partnerska vez pa se je spletla z mednarodnim filmskim festivalom v Innsbrucku, ki bo letos ??e ??tirinajstič gostil filme in avtorje iz ??tirih kontinentov. Geografska in terminska bli??ina obeh festivalov (festival v Innsbrucku bo letos potekal od 9. do 13. junija) omogočata tesnej??e oblike programskega sodelovanja.

pusti sporočilo

Logged in as . Logout »