IsolaCinema - KinoOtok » 2006 » Maj

Maj, 2006

Why is Bill Daniel important?

Nedelja, Maj 28th, 2006

za isolacinema.org pi??e Oana Stupariu

Each scene of his films could be excellent photo, black and white format which simply takes art in the most unexpected places. And as it has been proved that 80% of human kind is strongly visual and thinks in images, instinctivly Bill Daniel is both interested in the traditional accuracy of the documentary photography and inner pictures of his characteres. Who is Bozo Texino? leads to inner strengh and freedom, losing prejudice and artificial conventions, but independence has a price to be paid and gets its followers to marginal contexts. » beri dalje

Divje modro onostranstvo Izole, sobota 27. maj, 2009

Nedelja, Maj 28th, 2006

za isolacinema.org pi??e Gabriela Babnik

Prispeti v Izolo pomeni toliko kot nasesti v divjem modrem onostranstvu. Dobesedno in citirano. Najprej zaradi toplega, gostega zraka ob obali, potem zaradi vode in ljudi ob vodi. Da ne bo pomote, ne gre za »astronavte s smislom za poetińćno«, temveńć za ljubitelje filmov, ki so se zańćasno pretvorili v nomade, v raziskovalce filmskega onstranstva. Lahko na primer, da so ??e bili v pu??ńćavi, da so ??e na??li, kar so iskali, da se potapljajo na dah … Izola jim ka??e, da ne vedo ??e nińćesar, da je njihova pu??ńćava samo ena od mnogih variacij pu??ńćave in da so bili pravzaprav kratke sape, ker Izola jemlje dih … » beri dalje

Nevidni ljudje

Sobota, Maj 27th, 2006

Marcel ?†tefanńćińć ml. je celoten filmski program leto??njega festivala strnil v skupni imenovalec: nevidni ljudje. To so ljudje, ki jih spregleda celo televizija, pravi. Toda temu je treba dodati, da televizija po svoji naravi vselej spregleda ńćloveka, tudi ko mu namenja veliko prostora. ??al se to vse bolj pogosto dogaja tudi filmu. » beri dalje

Nenapovedano

Sobota, Maj 27th, 2006

Razkrijmo ??e zadnjo skrivnost. Bogata tradicija nońćnih, zarotni??kih, nenapovedanih projekcij se letos razra??ńća. Spet ne bo ??lo brez svetovne predpremiere (film preseneńćenja), prevladujejo pa domańći spregledanci.
» beri dalje

Otvoritev!

Sobota, Maj 27th, 2006

za isolacinema.org pi??e Matja?? Lińćer

Manziolijev trg, vklesan med starodavne kamnite stene nam najljub??e sredozemske luńćice, je pońćasi in vztrajno sprejemal oto??ke obiskovalce, dokler ni bil tako poln, kot se za otvoritveni veńćer spodobi. Oblake zaskrbljenosti festivalske ekipe je razpihala ugodna vremenska napoved, ki je omogońćila tako zelo za??eleni in te??ko prińćakovani scenarij: ljudje pred platnom, galebi nad platnom, zvezde nad galebi, brez kaplje de??ja, temperature od sonca razgretih mestnih zidov pa na veńćer prav prijetne. » beri dalje

Shaji N. Karun: Satyajit Ray Memorial talk

Petek, Maj 26th, 2006

Right before the start of the third edition of Isola Cinema, we received a very special message from our friend from India. It came with a special gift:

Dear friends,
I have received your information on the coming festival. It is indeed great that we work on a goal that itself is a light to remove the darkness ofour sensibility.

Shaji N. Karun » beri dalje

Imamo letni kino, ??kampe in filme!

Petek, Maj 26th, 2006

Na??a prostovoljska brigada te dni opravlja svojo prostovoljno tlako in se ima med tem prav fino. V borovem gozdińćku ob izolskem svetilniku je ponovno zrastel kamp ?†kamp, na Manziolijevem trgu, obdanem s starodavnimi kamnitimi sredozemskimi stenami, pa v nebo sili Letni Kino Otok, ki so ga ponovno postavili nizozemski kolegi iz Openlucht Bioskoopa. Ekipa si je vńćeraj - kot se za dan mladosti tudi spodobi! - privo??ńćila prve (in dragocene) trenutke le??ernosti ob veńćernem pivu, danes pa novim delovnim zmagam nasproti. Nekaj trenutkov so vsakodnevni dinamiki iztrgali festivalski fotografi, serviramo jih v nadaljevanju. » beri dalje

Nacer Khemir iz Innsbrucka v Pariz namesto v Izolo…

Petek, Maj 26th, 2006

Re??iser otvoritvenega filma Dedek Aziz Nacer Khemir, iz Innsbrucka poti ??al ne bo nadaljeval proti Izoli, kot je bilo predvideno. Zaradi neprińćakovanih obveznosti v zvezi z nastajanjem novega filma je moral na poziv producenta odleteti v Pariz. Obljubil je, da bo Izolskemu obńćinstvu poslal video pozdrav in da bo za morebitna vpra??anja in odzive na voljo na svojem elektronskem naslovu, ki ga dobite pri slu??bi za goste.

Hvala za razumevanje.

Bill Daniel je z nami!

Petek, Maj 26th, 2006

Danes popoldne je na Kino Otok prispel Bill Daniel, poklicni klate??, filmski samouk in nenazadnje re??iser filma Kdo je Bozo Texino?, ki bo prikazan tudi na leto??njem Kino Otoku. Daniel je po nekaj urah v Sloveniji preseneńćen opazil neverjetno organiziranost te male de??elice in (na na??e preseneńćenje) povedal, da se pońćuti kot doma. » beri dalje

Spletna stran Kino otoka 4


Kliknite sem!

urnik in programski list kino otoka 4!


Kliknite sem! (.pdf, 660kB)

otoška priloga v primorskih novicah

Kliknite sem!

otoška galerija 2006:


Kinootok - Isolacinema gallery

otok 06 v filmih vesele kamere!Vesela kamera 1 [.mpg, 9 Mb]


na Kino Otoku 3 so bili: