PETER METTLER: UJETA IZKU?†NJA

walden, 29/05/2006 v kategoriji novice, pogovori

za isolacinema.org pi??e Sara Hrovatin

Peter Mettler je kanadski re??iser s ??vicarskimi poreklom. Na leto??njem festivalu bomo lahko videli kar tri njegove filme – Balifilm, Podoba svetlobe ter Hazarderji, bogovi in LSD. Vse tri bi lahko uvrstili med eksperimentalne dokumentarce, saj se re??iser ne loteva obravnavane tematike na tradicionalen dokumentarni nańćin, ampak ??eli prikazati svoj notranji pogled navzven, svojo izku??njo s svetom, ki ga ujame na platno.

Kako pristopite k snemanju filma?
Pred snemanjem si omislim strategijo in temo, o kateri naj bi film pripovedoval, ta pa med snemanjem prińćne sama zase postavljati vpra??anja ter narekovati nańćin uporabe kamere, oblike in monta??e. ń?e snemanje primerjam s pisanjem, je zelo podobno poeziji, i??ńćem nańćin, kako interpretirati obńćuteno situacijo.

Zakaj ste se odlońćili posneti film o severnem siju?
Pobudo za film Podoba svetlobe je dal prijatelj znanstvenik, ki v filmu tudi nastopi. Idejo sem z veseljem pograbil, saj je severni sij naravni pojav. Odnos ńćloveka do narave pa je poleg trascendence, zanikanja smrti in iluzije o varnosti ena od tematik, s katerimi se najraje spoprijemam.
Pred snemanjem nisem tońćno vedel, kam gremo, kak??ne bodo tamkaj??nje razmere, kaj vse bom posnel, od??el sem z odprto glavo. V procesu nastajanja je film dobil podobo o odnosu ńćloveka do narave in o tem, kako velika veńćina, ??e posebej v primeru fenomena kot je aurora borealis, dobi stik z naravo preko slike namesto preko lastne izku??nje. Tako je nastal esej o razliki med resnińćno izku??njo in realnostjo posredovano preko medija.

Kaj vas je vodilo k lokacijam, na katerih ste snemali Hazarderje, bogove in LSD in izbiri ljudi, ki nastopajo v filmu?

Kanada in ?†vica sta de??eli, ki sta mi blizu, del moje zgodovine. Ostali dve lokaciji me privlańćita iz drugańćnih razlogov. Las Vegas je okolje nasprotij. Le??i sredi pu??ńćave, na neki nańćin ga obdaja starodavna kultura, mesto samo pa je tehnolo??ko razvito in materialistińćno. Indija me je zanimala zaradi svoje zgodovine, drugańćnosti in duhovnosti, ki je del vsakdanjega ??ivljenja. S potovanjem na tako razlińćna mesta sem ??elel pokazati, da je med njimi vendarle mogońće zaslediti podobnosti. In prav tako velja za ljudi v filmu. Primerjava zelo razlińćnih osebnosti nas privede do tega, da v njih najdemo del sebe.