Poka??i barve!

walden, 8/05/2006 v kategoriji novice

Letni kino Otok, ki ga za ńćas festivala na osrednjem izolskem trgu postavi nizozemska profesionalna ekipa Openlucht Bioscoop, bo gostil pet filmov iz sekcije Trgatev, ki se potegujejo za naklonjenost obńćinstva in redno distribucijo po slovenskih kinematografih. Med njimi sta ponovno izbranca iz Irana in Argentine, sever Afrike bo tokrat predstavljala Tunizija, ńćrno Afriko Burkina Faso, prvińć pa prihaja na Otok film iz Brazilije.

Polno ali prazno je trinajsti film enega najpomembnej??ih iranskih re??iserjev Abolfazla Jalilija in ńćeprav se je tokrat lotil navidez nedol??ne komedije o mladenińću, ki pride v zaostalo iransko pode??elje iskat slu??bo uńćitelja in ??eno, je tako kot vsi predhodni tudi ta v Iranu prepovedan. Slu??kinja spregovori o argentinski ekonomski krizi skozi odnos obubo??ane gospodarice in hi??ne pomońćnice, ki se po finanńćnem zlomu prve zańćne sprevrańćati. Dedek Aziz je sufijsko popotovanje skozi ńćarobno pu??ńćavo in modrost klasińćne sufijske poezije Rumija, Attarja in Ibn Arabija. Tasuma spremlja boj vojnega veterana z birokratskimi mlini za zaslu??eno pokojnino, s katero bi v domańći vasi postavil mlin. Pokojnine ni, za mlin se zadol??i in ko mu grozi, da ga zdrobijo upniki, se vse po afri??ko uredi. Don Kihot iz Burkine Faso. Obńćutljiv zlońćin pa tehta, ali ni ńćlovek pri zlońćinu iz strasti pravzaprav nemońćen, ali ni storilec tako rekońć ??rtev, ??rtev lastnih strasti.
Ponovno je zasvetil tudi biser iz Bosne in Hercegovine (lani je zmagovalec obńćinstva v Izoli postal Stric Idriz bo??nja??kega re??iserja Pjera ??alice) - Grbavica Jasmile ??baniń?, zmagovalec leto??njega Berlinala, ki bo gotovo osvojil srca oto??kega obńćinstva, toda ker je film ??e odkupljen za predvajanje v Sloveniji (distributer Cinemania group), zanj ne bo potrebno glasovati. Vsekakor pa sodi v oto??ko trgatev in ker na pot po na??ih kinih stopa 1. junija, bo slovensko predpremiero do??ivel za zakljuńćek festivala.

Letos bo letni kino gostil kar enajst filmov. V dodatnem programu letnega kina lahko napovemo ńćudovito podmorsko znanstveno fantastińćno avanturo Divje modro onostranstvo samosvojega Wernerja Herzoga, japonsko najstni??ko rokenrol komedijo Linda Linda Linda, Hrepenenje Valeske Grisebach - ??e en izjemen film ??enske avtorice iz leto??njega tekmovalnega programa berlinskega festivala, za veliki finale pred Grbavico pa najlep??e preseneńćenje preteklega filmskega leta Kratki film o Indiu Nacionalu filipinskega ńćude??nega deńćka Raya Martina, ki prihaja neposredno iz Cannesa. Slednji obuja estetiko nemega filma, zato je predvidena projekcija z glasbo v ??ivo. Za posebno do??ivetje v soboto po polnońći bosta na platnu letnega kina poskrbela glasbena zvezdnica Bj??rk in njen ??ivljenjski sopotnik, ekstravagantni filmski ustvarjalec Mathew Barney. Skupaj sta ustvarila enega najbolj odmevnih in posebnih filmov preteklega leta – Ovira za risanje ??t. 9 – okoljevarstveno ljubezensko zgodbo v izjemnih posnetkih.

Silvanova kino ??ola: Pojdi, kamor te vodi film

Poglavitna novost leto??njega festivala je uvedba novega izobra??evalnega programa, ki bo nosil ime po botru Kino Otoka in osrednji osebnosti filmske kulture in umetnosti v Sloveniji, lani umrlem zaljubljencu v film, Silvanu Furlanu.
Silvanova kino ??ola je najprej ime za novo filmsko delavnico, ki bo uńćila razmi??ljanja, pogovarjanja in zlasti pisanja o filmu. Prav ta segment je sprińćo neobstoja celovitega filmskega izobra??evanja pri nas najbolj kritińćen. Delavnica je zami??ljena zelo praktińćno: sestavljena bo iz nagovorov o pisanju o filmu, ki jih bodo posredovali ugledni filmski publicisti, predvsem iz tujine, ogledov filmov skupaj z njihovimi avtorji, ki jim bo sledil pogovor ter vsakodnevno pisanje besedil (pod mentorskim vodstvom), ki bodo objavljena vsak dan v festivalskem ńćasopisu in na spletni strani. Njen cilj je izobra??evanje zainteresiranih ljubiteljev filma v smeri jasnega in odprtega razmi??ljanja o filmu, zato moto - Pojdi, kamor te vodi film.
Silvanova kino ??ola je tudi ime za novo sekcijo festivala, ki bo odslej na Otok prina??ala najbolj samosvoje filmske ustvarjalce in njihova dela. Pokazala bo, da je filmska pokrajina neizmerna in da po njej vodijo ne??tete poti. Slavila bo filmskega umetnika, svobodno filmsko du??o, sodobnega don-kino-hota, ki se ne obremenjuje s ??tevilom prodanih vstopnic ali povpreńćnim gledalcem. V leto??njem izboru so preizku??eni samotni potniki kot so Werner Herzog, ??elimir ??ilnik, japonski veteran Koji Wakamatsu in armenski poet Harutjun Hańćatrjan ter mlada garda neujemljivih, ki ??e osvajajo najpomembnej??a prizori??ńća filmske umetnosti, na?? tajski prijatelj Apichatpong Weerasethakul, filipinska ńćude??a Lav Diaz in Raya Martin, filmska nomada Bill Daniel in Peter Mettler ter argentinski viharnik Luis Ortega.