?e??ke sanje: prikaz filma in razprava o moči potro??ni??tva

walden, 9/04/2006 v kategoriji novice

V sredo, 12.4. 2006 ob 20.10, bo v Kinodvoru v Ljubljani potekala razprava o psiholo??ki in manipulativni moči potro??ni??tva, ki jo ob redni distribuciji filma ?e??ke sanje v Sloveniji organizirajo ekipe Memefesta, Kinodvora in Otoka - zavoda za razvijanje filmske kulture Ljubljana. Po uvodni besedi in projekciji filma bo Marcel ?tefančič jr. vodil razpravo o omenjeni temi z na??imi gosti, dr. Metko Kuhar, dr. Gregorjem Bulcem, dr. Jo??etom Vogrincem, in dr. Levom Kreftom.

Zanima nas ali je nakupovanje vsiljena novodobna ideologija ali samostojna izbira posameznika, kako na ??ivljenski slog posameznika vplivajo ogla??evalske akcije in mediji, kako evolucija iz posameznika v potro??nika vpliva na spreminjanje podobe mest in javnega prostora?

Filmu z razpravo sledi dru??enje v preddverju Kinodvora.

Vljudno vabljeni!

Ekipe Memefesta 2006, Kinodvora in Otoka – zavoda za razvijanje filmske kulture Ljubljana.