Stric Idriz prihaja v kino!

walden, 19/12/2005 v kategoriji novice

V prvih dneh prihajajońćega leta prihaja na redni kinematografski spored zmagovalec obńćinstva drugega festivala Kino Otok, bo??nja??ki film Pri stricu Idrizu re??iserja Pjera ??alice. Slavnostni premieri z gosti iz Sarajeva bosta v Kinodvoru in v celjskem Metropolu 5. in 6. januarja 2006. V mesecu decembru pripravljamo veńć praznińćnih predpremier po slovenskih mestih.

Praznińćne predpremiere

  • Izola: 20. december ob 20.30, art kino Odeon
  • Ljubljana: 21. in 27. december ob 20.10 ter 2. januar ob 18.10, Kinodvor
  • Jesenice: 30. december ob 19.00, kino ??elezar

Ob tej prilo??nosti posebej prijazno v kino vabimo velike in male dru??ine: enemu izmed dru??inskih ńćlanov podarjamo brezplańćno vstopnico. Posebna ponudba velja tudi za ??tudente, ki predpremierno vstopnico lahko kupijo po ceni 650 tolarjev. Vabimo Vas, da se nam pridru??ite na filmu in zdravljici.

Pri stricu Idrizu je zmagovalec festivala Kino Otok – Isola Cinema 2005 po izboru obńćinstva in otvoritveni film Sarajevskega mednarodnega filmskega festivala. V Bosni in Hercegovini ga je videlo 80 000 gledalcev, pa tudi sicer je mednarodna festivalska uspe??nica, prikazovan in nagrajevan je bil na naslednjih festivalih:

Sarajevo International Film Festival 2004
Zagreb International Film Festival
Toronto International Film Festival
Tessaloniki International Film Festival
AFI Los Angeles International Film Festival
Pusan International Film Festival
International Film Festival Rotterdam 2005
Crossing Europe, Linz
Kino Otok – Isola Cinema (nagrada obńćinstva)
FAJR International Film Festival Teheran
Palm Springs International Film Festival
Cleveland International Film Festival (Grand prix/najbolj??i film)
Tribeca International Film Festival, New York
San Francisco International Film Festival
Melbourne Film Festival
Filmfestival Brussel
Seattle International Film Festival
Warsaw International Film Festival
Jersusalem International Film Festival
nominacija EUROPEAN FILM AWARDS 2005

Zgodba

V povojnem Sarajevu ??ivita Ibriz in Sabira, ostareli muslimanski zakonski par. Njun edini sin je padel v vojni, z njegovo ??eno ?†ejlo pa sta, ko si je ta na??la novega partnerja, pretrgala vse stike. Nekega dne ju obi??ńće neńćak Fuke, da bi jima popravil bojler in malce poklepetal. Pogovor postopno izvablja na dan potlańćene in zatrte ko??ńćke mozaika sorodstvenih in medsosedskih odnosov, ki jih je raztre??ńćila vojna, zdaj pa jih po svojih mońćeh zopet posku??ajo sestaviti v neko novo, smiselno celoto. Ko Fuke ??eli zveńćer oditi, ugotovi, da se je njegov stari avto pokvaril; prisiljen je prenońćiti pri stricu in teti ter prositi za pomońć sosede. Po dolgem ńćasu se lahko spet iskreno pogovorijo in posvetujejo, Fuke pa se odlońći, da bo spet povezal stara zakonca z njuno snaho in malo vnukinjo, ki je nista videla ??e nekaj let. Izka??e se, da je ?†ejla dolgo ńćakala na ta klic. Snidenje vsem prinese odre??ujońće olaj??anje, ki znova pove??e stare prijatelje, in vsaj za hip v soseski zopet vznikne skoraj izgubljeni, pozabljeni predvojni ńćas sloge in so??itja.

Izjava re??iserja

»Film izpostavlja pozitivnost, ki mora nastati z zavestno odlońćitvijo ńćloveka, ??iveńćega v grenkih in te??kih ??ivljenjskih pogojih. Situacija je postavljena v povojno Sarajevo, prav tako pa bi se lahko odvijala v povojnem New Yorku, Bagdadu ali kateremkoli drugem mestu. Vse ka??e, da dandanes ljudje na globalni ravni ??ivimo v stresu, zato potrebujemo mońć, da v praksi sprejmemo nekak??no navidezno sreńćo, ki je ??e vedno bolj??a kot resnińćna ??alost.«

Pjer ??alica

Biografija

Pjer ??alica je rojen leta 1964 v Sarajevu. Nekaj let se je pre??ivljal kot poklicni glasbenik ter ??tudiral knji??evnost in filozofijo na Univerzi v Sarajevu. Zakljuńćil je tudi Akademijo za dramske umetnosti v Sarajevu, smer re??ija. Re??iral je ??tevilne dramske igre, kratke filme in dokumentarce, njegov igrani prvenec Gori Vatra pa je bil prikazan na lanskem filmskem festivalu v Rotterdamu. Trenutno pouńćuje na Akademiji za dramsko umetnost v Sarajevu.