Festival Animateka 2005 je zakljuńćen!

walden, 18/12/2005 v kategoriji novice

Leto??nja Animateka je zakljuńćena, strokovna ??irija pa je na vńćeraj??nji zakljuńćni prireditvi v ljubljanskem Kinodvoru razglasila zmagovalce festivala. Razglasitvi je sledil koncert avstrijske glasbenice Gustav, ki ga je ekipa festivala Animateka 2005 pripravila v sodelovanju s festivalom Mesto ??ensk. Vsled zelo pestrega in heterogenega animateńćnega programa, ki je predstavil mnogo razlińćnih tipov animacije, ni preseneńćenje, da je ??irija svojo odlońćitev utemeljila takole:

Tekmovalni program Animateke 2005 nam je ponudil obilico razlińćnih stilov, pristopov in nańćinov produkcije, zaradi ńćesar nam je bilo nemogońće sprejeti soglasno odlońćitev. Po dolgih razpravah, veńć popitih pivih in neprespanih nońćeh smo morali izpra??ati lastna prińćakovanja in izzvati mnenja ter kriterije drug drugega. Obstaja nekaj filmov, glede katerih se vsi strinjamo, se vedno pa si glede mnenja o velikem ??tevilu filmov stojimo na nasprotnih bregovih.

Vsi smo bili zelo navdu??eni nad visokim standardom in raznovrstnostjo ??tudentskih filmov in letos podeljujemo glavno nagrado enemu izmed njih.

Radi bi izrazili svojo podporo festivalu Animateka. Zavedamo se pomembnosti izgradnje dolońćene podobe animiranega filma v Srednji in Vzhodni Evropi.

Zelo lepo je bilo viseti naokoli – hanging around – in zahvalili bi se radi ekipi za njihovo po??rtvovalno delo.

SONY VELIKA NAGRADA ??IRIJE

Po jabolkah/Po jab??kach, Marta Pajek, Poljska, 2004, Beta, 5′20′’

SONY NAGRADA PUBLIKE

Ichthys, Marek Skrobecki, Poljska, 2005, 35mm, 16′41′’

PET POSEBNIH OMEMB ??IRIJE

v abecednem redu

Ose, goske in hruska/Darazsak, ludak, k??rtefa
, L??szl?? Cs??ki, Madzarska, 2005, 35mm, 5′

Padla umetnost/Fallen Art, Tomek Baginski, Poljska, 2004, 35mm, 5′50′’

Jam Session
, Izabela Plucinska, Poljska/Nemcija, 2005, 35mm, 9′30′’

Miza/Laud, Jelena Girlin
, Marii-Liis Basskovskaja, Urmas Jõemees, Estonija, 2004, Beta, 18′

Televizor/Telewizor
, Tomasz Siwi??ski, Poljska, 2005, Beta, 8′24′’

JAGODNI IZBOR ??IRIJE

M. S. Bastian: Tele-Dialog, Veronika Schubert, Avstrija, 2005, Beta, 5′10′’

Erik van Drunen: Mississippi, Arash T. Riahi, Avstrija, 2005, Beta, 6′

Nicole Hewitt: Humanbotanik, Regina Hofer, Avstrija, 2005, DVD, 8′

Tam??s Patrovits: Park/Der Park – Le Parc, Mahler, Avstrija, 2005, Beta, 5′

Tim Webb: Miza/Laud, Jelena Girlin, Marii-Liis Basskovskaja, Urmas Jõemees, Estonija, 2004, Beta, 18′

Veńć o Animateki na njihovi spletni strani.