Danes Potujońći Otok v Kinodvoru!!!

walden, 3/05/2005 v kategoriji novice

V mesecu maju Potujońći Otok roma po filmu prijaznih slovenskih, hrva??kih in furlanskih mestih, da bi najbolj neuńćakanim razodel vsebino drugega Kino Otoka.Vabimo vas na lep in spro??ńćen filmsko dru??abni veńćer v Kinodvor, danes, v ńćetrtek 5. maja, od 20.30 pa do konca!

Program:

  • kratki spomini na prvi Kino Otok – z vidika gostujońćih kamer in pogledov
  • predstavitev dela uradnega programa Kino Otok 2005 in gostujońćih ustvarjalcev
  • razkritje novosti leto??njega festivala in uradni zańćetek predprodaje festivalskih kartic in paketov ter izvirnih festivalskih izdelkov
  • veńćmedijski potopis z na??ega obiska vseafri??kega festivala FESPACO v Burkini Faso
  • nagradni kviz
  • film po izboru obńćinstva iz potujońće video zbirke
  • ples v Kinodvoru

Karavana Potujońćega Otoka bo do otvoritve festivala, 25. maja v Izoli, obiskala ??e Ptuj (3.5.), Maribor (4.5.), Ljubljano (5.5.), Bre??ice in Vrhniko (6.5.), Celje (7.5.), Novo mesto in Gorico (10.5.), Kranj (13.5.), Izolo (17.5.), Kamnik (20.5.), podala pa se bo tudi v Trst, Zagreb, Pulj in Reko.

Lep pozdrav, se vidimo na Otoku!