D??UBOKS

nil, 17/06/2004 v kategoriji novice

Film ni le zaporedje podob, ki nas zgolj s prezenco svoje figuralike pripravijo do kontemplacije o na??ih najglobljih čustvih; film nas do smeha, joka in do razmi??ljanja o nekih davnih, o nekih - v to smo ??e skoraj verjeli - pozabljenih strasteh popelje tudi s pomočjo ti??ine, zvokov, kakofonij, melodij in harmonij; ko ostanemo sami s seboj, kinodvorano in svojimi mislimi.

Zato d??uboks. Kot če??nje s torte nekega oddaljenega pekovskega mojstra so z nami melodije, ki so vsaka na svoj način pripomogle k temu, da smo nekatere filme vzljubili, nekatere odklonili, do nobenega pa nismo ostali ravnodu??ni.