Vtisi s predbo??ične Babice v Kinodvoru

matjaz, 7/01/2005 v kategoriji novice

? tefka Drolc (foto: Jo??e Rehberger Ogrin)

Za predbo??ično Babico smo napovedali posebno vzdu??je in mehko dru??enje, toda film ter pravljica o babici in treh kraljih, ki jo je pred filmom na starem gugalniku uprizorila ? tefka Drolc (na fotografiji, foto ©: Jo??e Rehberger Ogrin), sta pisano mno??ico navzočih napolnila z občutki člove??ke prizadetosti, celo krivde. Marsikdo je prej kot na dru??enje pomislil na svojo babico, ??ivo ali ??e pokojno, ali na koga drugega od bli??njih in izmeril, koliko se jim posveča, koliko bi se jim rad posvečal in koliko bi se moral.

Poleg ? tefke Drolc, ki je s svojo bli??ino in milino gledalce pred ogledom spravila v neobičajno razpolo??enje posebne odprtosti za film in človeka, so predbo??ični filmski večer obogatili predstavniki ??tevilnih ustanov in dru??tev za socialno delo in skrb, posebej pa sta ga počastili ??e dve filmski graciji, Iva Zupančič ter Ivanka Me??an.

Ta večer ni bilo nikomur do bo??ičnih nakupov (pa ne zato, ker so se trgovine počasi zapirale).

»Tako poredko grem v kino, pa sem prav vesela, da sem pri??la. Najprej se mi je zdelo, kot bi film prihajal iz sveta, ki ga ne poznamo, ker je na trenutke narejen zelo gledali??ko, v filmu pa takega izra??anja nismo vajeni. Potem kmalu vidi??, da govori o povsem resničnih stvareh: tanki v Ä?ečeniji niso izmi??ljotina. In ko ugotovi??, da ne gre za fotografijo, temveč za resničnost, po kilometrih odmaknjeno od na??e realnosti, a hkrati tako bli??njo, te ta zmrazi, stisne, pretrese, dotakne se te z vsemi svojimi zgodbami. V na??em svetu te zgodbe morda obstajajo v nekoliko drugačni obliki, nekaj pa je enako povsod: ne jemljemo si časa za druge. V tej svoji neizprosni resnicoljubnosti je film stra??en.«
? tefka Drolc