Kam z Babico?

matjaz, 7/01/2005 v kategoriji novice

Babica Tosja

V kino prihaja zmagovalni film ruske re??iserke Lidije Bobrove po izboru obńćinstva festivala Kino Otok – Isola Cinema.
V hi??i pri jezeru stanuje ??ivahna babica Tosja, ki kljub bremenu let z veliko skrbjo in potrpe??ljivostjo vodi gospodinjstvo v hńćerini dru??ini. Ko hńći postane invalidka, njen mo?? Ivan babico prisili, da hi??o in gospodinjstvo preda vnukom, ter jo po??lje k sestri Ani. Tej doma povzrońća preglavice pijanski sin, hńći Liza, uspe??na novinarka, pa se je ??e pred leti odselila v Moskvo. Sestri se skupaj spominjata preteklosti, ??ivita v harmoniji in se dru??ita s sosedi. Nato si Ana zlomi kolk in odpeljejo jo v bolni??nico. Liza, ki prihiti iz Moskve, se na trudi, da bi Tosjo poslala nazaj k njeni dru??ini, ńćemur najbolj nasprotuje Ivan, ki je medtem ovdovel in si je ??e na??el novo ??ensko. Tudi drugim sorodnikom bi bila v njihovih stanovanjih, kupljenih z denarjem babińćine prodane stare hi??e, le v napoto.

Film pripoveduje o ??alostni usodi starke s pode??elja, ki je spravila h kruhu ??tevilno dru??ino, ko ostane brez svojega doma, pa se je vsi otroci otepajo. Babica je konkretno bitje, ki stara leta do??ivlja pozabljeno in osamljeno, obenem pa prispodoba za ??tevilne nesreńćne starostnike v novi Rusiji, ki jih je divja tranzicija povozila. Generacija Rusov, ki je z ??ivljenji branila domovino in jo zgradila iz blata, je zdaj zavr??ena, prepu??ńćena svoji nemońći, tako na osebnem kot na dru??benem nivoju.

O re??iserki
Lidija Bobrova je rojena leta 1952 v Chiti. ?†tudirala je scenaristiko na Ruski dr??avni ??oli za kinematografijo (VGIK). Med letoma 1987 in 1989 je pripravljala magisterij iz scenaristike ter re??ije. Njen re??ijski prvenec Oj, vi gusi iz leta 1981 je zgodba o va??ki dru??ini. Domala vsi njeni filmi so postavljeni v pode??elsko okolje in v njih najveńćkrat igrajo natur??ńćiki. Za svoj drugi film V tisti de??eli, v katerem prikazuje vpliv dru??benih in tranzicijskih sprememb na va??ko ??ivljenje, je prejela kopico mednarodnih nagrad. To temo nadaljuje tudi v Babici.

Film je navdahnila resnińćna zgodba starej??e gospe, ki sem jo poznala, a ji nisem mogla pomagati. Protagonist te pripovedi bi lahko postal vsakdo izmed tisońćev upokojencev, na katere so otroci pozabili in ??ivijo z minimalnimi dohodki v zahtevnem okolju ruskega pode??elja na severu. Morda bo zvenelo naivno, toda ??elela sem pomagati tistim, ki so ??e vedno ??ivi.
Lidija Bobrova

In kako je Babica pripotovala do Izole?
»?†e danes se ??ivo spominjam prizora iz filma V tisti de??eli Lidije Bobrove izpred nekaj let, ki pripoveduje o propadu ruskega mo??kega na pode??elju v luńći novih ńćasov: na zasne??eni zimski va??ki poti si hodita nasproti mo?? in fant. Vidimo ju v splo??nem planu, vendar dovolj dobro, da opazimo, da sta obleńćena popolnoma enako. Nista ońće in sin, drug mimo drugega gresta brez pozdrava. In vendar sta na tako preprost nańćin usodno povezana: fant bo ??el po poti mo??a, ki ga je alkohol praktińćno ??e pokopal.
Tak??ne podobe-kristala v Babici sicer ne najdemo, najdemo pa znova pristen stik z ruskim pode??eljem in z natur??ńćiki, s katerimi Bobrova ustvari svoj prepoznavni svet poetizirane naive. ń?as nove Rusije je poguben tudi za Babico, ki je vsemu svojemu sorodstvu nenadoma odveńć. S kak??no neznosno lahkoto so Rusi zajahali val novega ńćasa in pod njim pokopali vse tisto, kar jih privezuje na njihovo izhodi??ńće, ki bi ga najraje zatajili, kakor pozabljeno mater.
«
Vlado ?†kafar, v.d. direktorja festivala in programski selektor

Odmev
Film Lidije Bobrove je mońćno zakoreninjen v pode??elski krajini, s poudarjenim obńćutkom za tradicijo in skupnost, kar predstavlja mońćan kontrast svetu ‘novih Rusov’, ki so posveńćeni svojim slu??bam in dobrinam. Babico je navdihnila tradicija va??ke literature, reference na glasbo in ljudsko kulturo se pretakajo skozi ves film, igrajo prete??no natur??ńćiki. Babica je obńćutena ??tudija medńćlove??kih odnosov v postkomunistińćni Rusiji, zelo ńćlove??ki film, ki verjame, da sanje o dru??beni harmoniji niso povsem izgubljene.
Peter Harnes

Festivali, nagrade (izbor)
Cottbus 2003 (nagrada za najbolj??i film, nagrada ??irije), Karlovi Vari/Karlovy Vary 2003 (posebna omemba ??irije, nagrada Don Kihot, nagrada ekumenske ??irije), Mednarodno filmsko sreńćanje Pariz 2003/International Film Meetings in Paris 2003 (nagrada Arte, nagrada obńćinstva), Festival evropskega filma Francija 2003/5th European film festival in France 2003 (glavna nagrada), Moskva/Moscow 2003, Rotterdam 2004, Kopenhagen 2004 (najbolj??i film, najbolj??i scenarij)

Babica/Babusja/Granny
Rusija, Francija/Russia, France 2003

re??ija/directed by: Lidija Bobrova
scenarij/screenplay: Lidija Bobrova
fotografija/cinematography: Valeri Revińć
monta??a/editing: Tatjana Bistrova
igrajo/cast: Nina ?†ubinova, Olga Oni??ńćenko, Anna Ovsjannikova, Vladimir Kulakov, Sergej Anufrijev
producent/producer: Andrej Zercalov
produkcija/production: Lenfilm Studio, St. Petersburg, Rusija
koprodukcija/co-production: 3B Productions
format/format: 35mm, barvni/colour
dol??ina/running time: 97′
prodaja/world sales:Lenfilm Studio
distribucija/distribution: Tadrart Films, Paris – France
slovenska distribucija/distribution in Slovenia: ZAVOD OTOK, Ljubljana, Slovenija