porońćilo s prijateljskega festivala

vanja, 16/06/2004 v kategoriji novice

Potovanje v Innsbruck je bilo predvsem sreńćanje s prijatelji, z organizatorji festivala, s katerimi je izolski Kino Otok ??e v prvem letu vzpostavil posebno festivalsko kooperativo ter nekaterimi avtorji in filmskimi spremljevalci, ki so bili prav tako del rojstva Kino Otoka.

Ponovno smo se sreńćali s skromnim indijskim mojstrom Shajijem Karunom in ob ponovnem ogledu njegovega prvenca Rojstvo (Piravi, 1988) ugotovili, kako velik je lahko film, kako velika poezija je skrita v gibljivih slikah. V Innsbrucku nas je pońćakal tudi Moussa Sene Absa, ki je tako kot v Izoli tekmoval z Gospo Bruette. Obisk obeh avtorjev v Evropi je prvi plod kooperative innsbru??kega in izolskega festivala.
Med ??estimi tekmovalnimi filmi je na koncu nagrado strokovne ??irije, ki ji je predsedoval Shaji Karun, prejel prvenec mladega peruanskega re??iserja Josue Mendesa Santiagovi dnevi (Dias de Santiago).
Povsem upravińćeno, saj gre za presenetljivo zrel celoveńćerni filmski nastop diplomanta ameri??ke univerze Yale, ki na izviren, osredotońćen in pristen, nevsiljiv nańćin izri??e psiholo??ki portret mladega vojnega veterana, ki se po ??estih letih misij proti ekvadorskim teroristom; vrne v domańći kraj, star komaj petindvajset let, vendar povsem odvajen normalnega ??ivljenja, svoje dru??ine in vrstnikov. Namesto da bi svoje voja??ke ve??ńćine vnovńćil v kriminalnih misijah, kot veńćina njegovih kolegov, se odlońći za po??teno ??ivljenje, ki pa ga sprińćo nerazumljivosti vse bolj spravlja na rob obupa. Filmska pripoved tankońćutno prepleta subjektivno in objektivno tońćko pogleda, nepremostljiv razkorak med Santiagovimi predstavami (praktińćnih in etińćnih korakov) ter stvarnostjo, ki ga obkro??a. Dovr??enega prvenca, ki neogibno spomni na Scorsesejevega Taksista, se lahko ??e veselimo prihodnje leto v Izoli.