iz letala naravnost pod svetilnik

walden, 26/05/2004 v kategoriji pogovori

za isolacinema.org pi??e anita traversi

mika kaurismaki po zasluzenem pocitku


Na obalni zabavi pod svetilnikom so festivalski vozniki pozno ponońći odlo??ili ??e enega te??ko prińćakovanega pri??leka. Finski re??iser Mika Kaurismaki je priletel iz Ria, ??est ur postopal po Parizu in naposled prispel do Benetk. Po prihodu v Slovenijo smo mu pod nos pristavili diktafon in nastal je tale kratek nońćni pogovor.

??e veste, kje ste?

Ja, sem res ??e malo izgubljen … ń?udno, zelo ńćudno je biti takole kar naenkrat v Izoli. Za menoj je nońć brez spanja in 24 ur letala, nato se naenkrat znajdem na drugi polovici sveta, a vendarle v znanih krajih, ki sem jih prvińć videl ??e kot otrok, ko smo s star??i pri??li na pońćitnice na Hrva??ko. Sem pa tudi zelo sreńćen, ko vidim, da se je festival lepo zańćel. Dobro se spominjam strahu in obńćutkov, s katerimi smo z Akijem in nekaj prijatelji zańćenjali na?? festival na Laponskem. Predvsem ??elje, da bi pri??lo veliko ljudi, kar sploh ni samoumevno. Zato po dvajsetih letih ??e vedno mislim, da je bil ravno prvi festival najpomembnej??i.

Kaj je najbolj ostalo v spominu?

Tudi mi smo v obilici velikih mednarodnih festivalov, ki so navadno zelo brezosebni, ??eleli narediti nekaj novega. Festival brez pretiranega presti??a in zabav s koktejli, na odrońćnem kraju, kamor pa bi ljudje vseeno prihajali, in to zaradi filmov. Laponska je 150 km iz Helsinkov in zanimalo nas je, koliko ljudi se je pripravljeno zaradi filmov pripeljati tako daleńć. A so prihajali. To je najpomembnej??e, festival vedno naredi publika, ne organizatorji, ti dajo samo okvir. Festivali v odrońćnih krajih so lahko zelo prijazni, predvsem zato, ker se ljudje na njih dejansko lahko sreńćujejo in pogovarjajo. Kaj ti pomaga, ńće Almodovar spi v sosednjem hotelu, ti pa ne more?? govoriti z njim? Filmarji se radi dru??imo, drug z drugim in z gledalci.

Zvoki Brazilije?

V Braziliji zdaj ??ivim ??e veńć kot deset let. Prepotoval sem jo po dolgem in pońćez, a ker je nemogońće posneti film, ki bi jo v celoti povzel, sem se odlońćil za glasbo. Brazilija je pańć de??ela glasbe in zanimale so me korenine te tradicije. Sicer pa mi je pri Braziliji najbolj v??eńć njena odprtost in to, da je toplo, da se ??ivljenje dogaja na ulicah. Finska je hladna in zaprta, zaprte so tudi zgodbe - zaprte v glavah ljudi. V Braziliji pa lahko postavi?? kamero kamorkoli in nekaj se bo zagotovo zgodilo. Po drugi strani pa spet ne ńćutim tak??ne razlike. Ljudje so preprosti in iskreni, zato mi je tam tako lepo.

Mika Kaurismaki spozna Jana Cvitkovińća, ki ga potem povabi na na?? festival?

Sreńćala sva se v nekem kafińću sredi Sao Paola. Pomislil sem, da ni domańćin, kar je bilo zadosti, da sva padla v debato, se ga malo zapila in pri??la do Janove velike ??elje, da nekega dne obi??ńće Midnight Sun Film Festival na severu Finske. Debelo sem pogledal, to je namreńć festival, ki smo ga postavili s prijatelji. No, potem sva bila zelo hitro dogovorjena - Ko je pri??el v goste, je ??e imel idejo o svojem festivalu v Sloveniji, rekel je, da bi me rad povabil nanj. In zdaj sem tu.