IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » OTOK FILMA NA SLOVENSKEM MORJUOTOK FILMA NA SLOVENSKEM MORJU

Noben ńćlovek ni otok, Otok pa so ljudje.

Filmski festival Kino Otok – Isola Cinema v Izoli bo ??tel komaj tri leta, pa se je njegov glas ??e po??teno razlegel po svetu. Tisti, ki so pri??li z vseh kotińćkov sveta, pravijo, da je nekaj posebnega. Ob slovesu od lanskega Otoka so se ponavljale besede topel, domańćen, intimen, ońćarljiv, ??iv, prijateljski, spro??ńćujońć, celo ljubeńć.

Lepo ga opi??e tudi pesnik Igor Bizjan v pesmi Otok: »V letu 2004 sem opazoval 121 sonńćnih zatonov. Mene ne bo nihńće zajebaval. Imam svojo kinodvorano« ali »Ptice so leteńći filmi, ki nas obiskujejo v sanjah«.
Kino Otok res ni obińćajen filmski festival, njegov namen ni zgolj prikazovati filme, temveńć zdru??iti vse udele??ence festivala - ustvarjalce, gledalce, organizatorje, novinarje, domańćine – v eno samo filmsko pleme, ki proslavlja praznik filma in skupaj poskrbi, da starodavna Izola zares postane otok filma, kot pravi ime festivala.

Kam nas bodo letos popeljali filmi in kaj nam bodo povedali?
Na velikem platnu posebej za to prilo??nost postavljenega letnega kina v srcu Izole, v kinu Svetilnik na pla??i, v Odeonu in Kulturnem domu, se obetajo nova filmska odkritja iz oddaljenih de??el - Tunizije, Burkine Faso, Irana, Argentine, Brazilije, Nemńćije, ZDA, Kanade, Filipinov, Tajske, Ju??ne Koreje, Japonske, Benina, Mehike, Nikaragve in ??e in ??e, med drugim tudi poseben poklon ob stoletnici rojstva Roberta Rossellinija, enega najveńćjih filmskih umetnikov in humanistov. Hodilo se bo po pu??ńćavi, pisalo pesmi, iskalo pravico do pokojnine, sońćustvovalo s propadlo gospodo, ob??alovalo pretirane strasti, potovalo po velikem modrem onostranstvu, preoblańćilo v kitovo ko??o in seveda pri vsem tem iskalo ljubezen, popolno kot Rodinov poljub. Z dvema besedama filmski program KINO OTOKA 3 prina??a - upanje pogumnih.

Tudi jaz sem del otoka!
Dodaten poudarek bo letos namenjen izobra??evanju, saj se praktińćni delavnici o snemanju filma - VESELA KAMERA, prikljuńćujeta ??e delavnici za bodońće pisce o filmih – SILVANOVA KINO ?†OLA in bodońće organizatorje filmskih festivalov. Za dodatno vkljuńćevanje sta tu dve poroti – ??IRIJA MLADIH, ki bo izbrala najustreznej??i film za svoje vrstnike ter ??irija gledalcev letnega kina, ki bo odlońćila, kateri izmed filmov bo izbran za redno distribucijo po vsej Sloveniji.

Filmska do??ivetja dopolnjujejo cvetońći kulinarińćni vrt z dobrotami iz oddaljenih de??el, dru??abne igre in ??portno-rekreacijski izzivi ter nońćno dru??enje na obali med morjem in zvezdami.

Prva letala za tretji KINO OTOK so ??e vzletela. Priletite tudi vi.