IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Oto??ka ekipa prejela nagrado Zlato gnezdo!Oto??ka ekipa prejela nagrado Zlato gnezdo!

Liberalna akademija, dru??tvo za preuńćevanje politińćne demokracije in liberalizma, je z nagrado Zlato gnezdo za leto 2005 nagradila ekipo festivala Kino Otok! Kot je zapisal predsednik Liberalne akademije dr. Darko ?†trajn, je nagrada Zlato gnezdo namenjena tistim, “ki umetnikom omogońćajo najbolj??i okvir za njihovo delovanje. Razlogov za to odlońćitev je veńć. Kljuńćen pa je ta, da sodobna umetnost zahteva za svoje neovirano delovanje pro??ne, inovativne in ńćasu primerne organizacijske strukture, ki podpirajo, predstavljajo in distribuirajo njeno delovanje.”

Ońćitno Kino Otok je taka struktura, zato tole samoopevanje zakljuńćimo z udarni??kim: bravo mi!