IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Video na pla??i 2006: RAZPIS ZA PRIJAVO VIDEO FILMOV V REGIONALNI PROGRAM!Video na pla??i 2006: RAZPIS ZA PRIJAVO VIDEO FILMOV V REGIONALNI PROGRAM!

V povezavi spodaj objavljamo pogoje za prijavo filmov v regionalni program Videa na pla??i 2006, ki bo potekal med tretjo edicijo festivala Kino Otok med 26. in 30. 5. 2006. Program Video na pla??i se bo odvijal vsako noč v bli??ini izolskega svetilnika, od 22. do 1. ure ponoči. Za Regionalni program je v okviru programa Videa na pla??i predvidenih 6 ur programa. Kaj se je v okviru Videa na pla??i vrtelo lansko poletje, si oglejte v tej povezavi.

Pogoji prijave:

  • prijavijo se lahko le filmi, katerih dr??ava produkcije je: Slovenija, Italija, Austrija, Mad??arska, Hrva??ka, BiH, Srbija in �?rna gora, Makedonija (v primeru koprodukcij mora biti med njimi vsaj ena izmed na??tetih dr??av)
  • posamezen avtor lahko prijavi največ en film (tudi v primeru skupinskega avtorstva)
  • film ne sme biti dalj??i od 70 min
  • film ne sme biti realiziran s pomočjo proračuna dr??avne televizije

ROK ZA PRIJAVO SE JE IZTEKEL!

Prijavo s prijavnico, ki jo nalo??ite tukaj, po??ljite do 1. marca 2006 na naslov:

Video na pla??i
KINO OTOK - ISOLA CINEMA
p.p. 1678
1000 Ljubljana
Slovenija

POZOR! V primeru, da avtor po??lje več kot en film, bo le ta zavrnjen brez vnaprej??njega ogleda.