IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Kino Otok na AnimatekiKino Otok na Animateki

V sredo zveńćer smo po ogledu svetovnega jagodnega izbora (Best of the Rest) animiranih filmov iz Kinodvora, hrama na??ega partnerskega festivala Animateke, zdru??ili mońći ??e v Drugi pomońći. Kino Otok smo predstavili s filmi, ki jih v Izoli vsako leto posnamejo udele??enci Vesele kamere in ??tudenti z na??ega partnerskega festivala v Innsbrucku.

Gostje Animateke – avtorji animiranih filmov, mednarodna ??irija, novinarji in kritiki – so z zanimanjem opazovali podobe s Kino Otoka, nekateri ga poznajo iz pripovedovanj svojih filmskih kolegov, druge so ońćarali prizori zbranih avtorjev z daljnih de??el na letnem kinu Otok, polnońćnih dru??enj pri izolskem Svetilniku in visokoleteńćih, a vedno uspe??nih brigadirskih akcij. Dobili smo nove prijatelje in obljubili, da na?? festival predstavimo v de??elah nekaterih animateńćnih gostov ??e preden se zańćne 4. Kino Otok!