IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » animateka poteka!animateka poteka!

Vse otońćane obve??ńćamo, da je na?? partnerski festival Animateka v polnem zagonu in da z veseljem vsak veńćer opazujemo polno dvorano Kinodvora, kar ka??e, da publika, ki trpi zaradi kronińćnega pomanjkanja animiranih filmov, z veseljem sprejema blagodejni festivalski obli?? (na sliki pa slovenska animacija Dvori??ńće, ki je nastala v produkciji Strup pod taktirko Nejca Sajeta.)

Vse skupaj pa ??e enkrat lepo vabimo v Kinodvor na kak??no animacijo. Kdaj? Skoraj kadarkoli, projekcije namreńć potekajo cele dneve!