IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Kino Otok - upanje pogumnihKino Otok - upanje pogumnih

Kino Otok 2 je ??e precej daleč za nami, priprave na tretjo edicijo se, ne boste verjeli, ??e začenjajo, vtisi z leto??njega festivala pa ostajajo v na??ih mislih in nas navdihujejo. Eden tistih, ki se mu je to pripetilo, je Igor Bizjan, samostojni kulturni delavec in predsednik dru??tva Obzorje, ki je na Kino Otoku 2 spisal niz kratkih pesnitev, ki jih v splo??ni gu??t ponuja na tejle spletni strani.

Kot vidite, oto??ki vtisi niso pri vseh obiskovalcih iste barve, nas pa veseli, da so dovolj vplivni, da spodbudijo nastanek ustvarjalnih prese??kov, četudi nefilmskih.Obi??čite torej gornjo spletno stran in morda vsaj za trenutek skočite nazaj v zadnje dni leto??njega maja, ki nam drugače kot v sladkih spominih niso več dostopni.

pusti sporo�ilo

Logged in as . Logout »