IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Občinstvo se je odločilo za film Pri Stricu Idrizu!Občinstvo se je odločilo za film Pri Stricu Idrizu!

Zmagovalni film po izboru občinstva leto??njega Kino Otoka je film re??iserja Pjera ??alice Pri stricu Idrizu (Kod amid??e Idriza, Bosna in Hercegovina, 2004). Nagrada je odkup filma in distribucija po Sloveniji. Projekcija zmagovalnega filma se bo zgodila v torek, 31.5. ob 22.30 na velikem finalu v Kinodvoru.

Pri stricu Idrizu / Kod amid??e Idriza
Bosna in Hercegovina/Bosnia-Herzegovina, 2004

re??ija Pjer ??alica; scenarij Namik Kabil; fotografija Mirsad Begovi�?; monta??a Ademir Kenovi�?; glasba Sa??a Lo??i�?; igrajo Senad Ba??i�?, Mustafa Nadarevi�?, Semka Sokolovi�?-Bertok, Emir Had??ihafizbegovi�?, Jasna ??alica, Nada Đurevska; producent Ademir Kenovi�?; produkcija, prodaja re-fresh production sarajevo
format 35 mm, barvni; dol??ina 87′

festivali, nagrade (izbor)

  • Sarajevo 2004 (otvoritveni film/opening film)
  • Rotterdam 2005
  • Tribeca 2005
  • Crossing Europe 2005

Vsebina:
V povojnem Sarajevu ??ivita Ibriz in Sabira, blagi ostareli muslimanski zakonski par. Njun edini sin je padel v vojni, z njegovo ??eno ?�ejlo pa sta, ko si je ta na??la novega partnerja, pretrgala vse stike. Nekega dne ju obi??če nečak Fuke, da bi jima popravil bojler in malce poklepetal. Pogovor postopno izvablja na dan potlačene in zatrte ko??čke mozaika sorodstvenih in medsosedskih odnosov, ki jih je raztre??čila vojna, zdaj pa jih po svojih močeh zopet posku??ajo sestaviti v neko novo, smiselno celoto. Ko Fuke ??eli zvečer oditi, ugotovi, da se je njegov stari avto pokvaril; prisiljen je prenočiti pri stricu in teti ter prositi za pomoč sosede. Po dolgem času se lahko spet iskreno pogovorijo in posvetujejo, Fuke pa se odloči, da bo spet povezal stara zakonca z njuno snaho in malo vnukinjo, ki je nista videla ??e nekaj let. Izka??e se, da je ?�ejla dolgo čakala na ta klic. Snidenje vsem prinese odre??ujoče olaj??anje, ki znova pove??e stare prijatelje, in vsaj za hip v soseski zopet vznikne skoraj izgubljeni, pozabljeni predvojni čas sloge in so??itja.

“Film izpostavlja pozitivnost, ki mora nastati z zavestno odločitvijo človeka, ??ivečega v grenkih in te??kih ??ivljenjskih pogojih. Situacija je postavljena v povojno Sarajevo, prav tako pa bi se lahko odvijala v povojnem New Yorku, Bagdadu ali kateremkoli drugem mestu. Vse ka??e, da dandanes ljudje na globalni ravni ??ivimo v stresu, zato potrebujemo moč, da v praksi sprejmemo nekak??no navidezno srečo, ki je ??e vedno bolj??a kot resnična ??alost.”

Pjer ??alica

Pjer ??alica
Rojen leta 1964 v Sarajevu. Nekaj let se je pre??ivljal kot poklicni glasbenik ter ??tudiral knji??evnost in filozofijo na Univerzi v Sarajevu. Zaključil je tudi Akademijo za dramske umetnosti v Sarajevu, smer re??ija. Re??iral je ??tevilne dramske igre, kratke filme in dokumentarce, njegov igrani prvenec Gori Vatra pa je bil prikazan na lanskem filmskem festivalu v Rotterdamu. Trenutno poučuje na Akademiji za dramsko umetnost v Sarajevu.

filmografija/filmography

  • 1991 �?amac/The Boat (dokumentarni/documentary)
  • 1993 ?�kola ratnih vje??tina/School of Military Skills (dokumentarni/documentary)
  • 1993 Godot Sarajevo (dokumentarni/documentary)

pusti sporo�ilo

Logged in as . Logout »