IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Dragi prijatelji filma in babic!Dragi prijatelji filma in babic!

olga oni??ńćenko

Po Novem letu prihaja na redni kinematografski spored zmagovalni film prvega festivala Kino Otok po izboru obńćinstva – Babica ruske re??iserke Lidije Bobrove. Ob tej prilo??nosti smo v Slovenijo povabili glavno igralko Olgo Oni??ńćenko (na fotografiji, foto (c) Jo??e Rehberger), ki bo prisotna na predpremiernih in premiernih projekcijah v Ljubljani in Izoli.
Kot predfilm bo Babico na poti po kinematografih spremljala mesarska ljubezenska zgodba Srce je kos mesa, kratki film Jana Cvitkovińća.
Babica pripoveduje o ??alostni usodi starke s pode??elja, ki je spravila h kruhu ??tevilno dru??ino, ko ostane brez svojega doma, pa se je vsi otroci in vnuki otepajo. Babica je bitje, ki stara leta do??ivlja pozabljeno in osamljeno, obenem pa prispodoba za ??tevilne nesreńćne starostnike v novi Rusiji, ki jih je divja tranzicija povozila. Generacija Rusov, ki je z ??ivljenji branila domovino in jo zgradila iz blata, je zdaj zavr??ena, prepu??ńćena svoji nemońći, tako na osebnem kot na dru??benem nivoju.

Ko pomisli?? na dru??ino, s katero si pre??ivel leta in leta, jo ima?? za nekaj popolnoma samoumevnega, nekaj, kar preprosto je - potem pa se nekońć ustavi?? in ugotovi??, da je nima?? veńć. Ostane?? sam in z obńćutkom krivde, ob??alovanjem do vseh tistih skupnih trenutkov, ki bi jih lahko delil z domańćimi, pa jih nisi.

Olga Oni??ńćenko, glavna igralka

Film je navdahnila resnicna zgodba starej??e gospe, ki sem jo poznala, a ji nisem mogla pomagati. Protagonist te pripovedi bi lahko postal vsakdo izmed tisońćev upokojencev, na katere so otroci pozabili in ??ivijo z minimalnimi dohodki v zahtevnem okolju ruskega pode??elja na severu. Morda bo zvenelo naivno, toda ??elela sem pomagati tistim, ki so ??e vedno ??ivi.

Lidija Bobrova, re??iserka

pusti sporoŤilo

Logged in as . Logout »