IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » re??itev uganke ??t. 2 in nova ugankare??itev uganke ??t. 2 in nova uganka

Uganka ??t. 2 je uspela, kinokamp pri svetilniku je dobil svoje ime: ?�KAMP. Avtor imena in veliki zmagovalec uganke je priznani slovenski re??iser, ki nam je poleg ?�kampa dal tudi Pre??erna in ??e marsikaj - Franci Slak. Skladno svojemu ugledu se je Franci odpovedal nagradi - festivalski kartici - v korist nadobudnih filmofilov. Preostali sodelujoči dobijo 5 brezplačnih vstopnic po svojem izboru.

Uganka ??t. 3 spra??uje: Dva re??iserja imata na prvem festivalu Kino Otok v uradnem programu dva filma. Katera sta ta dva re??iserja? Nagrada sta dve vstopnici za vsako predstavo filmov teh dveh re??iserjev ( med drugimi tudi za letni kino!). Ker je festival pred vrati je rok kratek - do torka 25.5 do 20h59!
Odgovorje sprejemamo na vanja@isolacinema.org
Ob svojih glasovih pustite tudi telefone, da vas a??urno obvestimo!
Se vidimo v Izoli!!

pusti sporo�ilo

Logged in as . Logout »