IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Pet pred dvanajsto: poziv v oto??ko prostovoljsko brigado!Pet pred dvanajsto: poziv v oto??ko prostovoljsko brigado!

Se v spro??čeni Sloveniji ne počutite spro??čeno, čeprav čutite, da bi se morali? Vam to ne da spati? ??e veste, da boste itak pavzirali in bi se kljub potencialno zakockanemu letniku vseeno radi počutili koristne, ljubljene in cenjene? ??elite odvreči s sebe oklepe ničvredne slabe vesti in v lastnem znoju realizirati svoje člove??ko bistvo?! Vse odgovore boste na??li v Terapevtski organizaciji zdru??enega dela Kino Otok!

�?e se pridru??ite TOZD Kino Otok, vam obljubljamo materialistično izku??njo, čisto kot gorski studenec! Prise??emo: nobene metafizike, nobene la??ne duhovnosti, le lopata, primorska zemlja, pomladno sonce, kinodvorane in celuloidni trakovi. Vse, kar vam ponujamo, je popolnoma brezplačno - tudi va??e delo! Ukrivili bomo va??e hrbte in zravnali va?? pogled, umazali va??e roke in očistili va??a u??esa, po??rli va??e potrpljenje in vas nahranili z - no ja, pustite se presenetiti.

Skratka: v festivalski ekipi 4. Kino Otoka je ??e nekaj mest za prostovoljno sodelovanje pri ustvarjanju mednarodnega filmskega festivala! Za delo v oto??ki prostovoljski brigadi je zagotovljena festivalska akreditacija za ogled vseh filmov, spanje v kino kampu in hrana ter kritje stro??kov. Kontaktna oseba za informacije in prijave je Tita - 041 586 623. Od??tevamo dni do prve projekcije!