IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » kino otok 4: vztrajnost pogleda!kino otok 4: vztrajnost pogleda!

Dragi ljubitelji filma in prijatelji Kino Otoka,

spodaj najdete predstavitev programa 4. Mednarodnega filmskega festivala KINO OTOK - ISOLA CINEMA, ki bo potekal od ńćetrtka, 31. maja do ponedeljka, 4. junija v Izoli.

Glavne sestavine festivala Kino Otok ostajajo nespremenjene: petdnevni festival sredi prijaznega obalnega mesta obeta spro??ńćeno – a hkrati intenzivno – celodnevno (in nońćno) ukvarjanje s filmsko umetnostjo.

Kino otok je majhen festival in tak ??eli tudi ostati. Namesto prenatrpanega urnika ??elimo ponuditi vizijo sodobne kinematografije, v kakr??no trdno verjamemo. Tako pomembna filmska dela pa zahtevajo in zaslu??ijo tudi oseben komentar, bolj kot golo prikazovanje. Nobena projekcija filma ni resnińćno ‘popolna’ brez prisotnosti filmskega avtorja, zato je na?? cilj, da na festival povabimo ńćim veńć re??iserjev.

vztrajnost pogleda

4. Mednarodni filmski festival Kino Otok -
Isola Cinema
nosi geslo Vztrajnost pogleda, na otvoritveni veńćer pa bo malijski re??iser Abderrahmane Sissako, velik poet sodobne kinematografije, predstavil otvoritveni film Bamako. 

Otvoritveni veńćer v slikovitem Letnem kinu Otok na Manziolijevem trgu v starem izolskem mestnem jedru, bomo nadaljevali s predstavitvijo nove filmske sekcije z naslovom Dobri sosedje: medregijski program. Program, ki bo vsako leto prinesel dva avtorja iz Sloveniji sosednjih dr??av, bo odprl dobitnik nagrade za najbolj??i prvenec na bene??kem filmskem festivalu leta 1961: Banditi a Orgosolo [Banditi iz Orgosola] italijanskega veterana Vittoria De Sete. Re??iser se nam bo kasneje pridru??il v Izoli in ob koncu festivala predstavil svoje najnovej??e delo in zakljuńćni film leto??njega festivala, Lettere dal Sahara [Pisma iz Sahare]. V sklopu Fokus: Vittorio De Seta bodo na Kino Otoku prikazane nove kopije ńćudovitih kratkih dokumentarnih filmov iz 50-ih let prej??njega stoletja. Leto??nji avstrijski predstavnik v sekciji Dobri sosedje pa je Peter Schreiner s svojim intimnim dokumentarcem Bellavista

trgatev

Letni kino Otok je ??e po tradiciji osrednje prizori??ńće izbora Trgatev, v kateri se za nagrado obńćinstva in odkup v kinematografsko distribucijo po Sloveniji, poteguje pet filmov iz vseh koncev sveta. Leto??njo Trgatev odpira film Daratt [Su??a], ki ne pu??ńća dvoma o nadarjenosti ??e enega podsaharskega re??iserja, Mahamata-Saleha Harouna, dobitnika posebne nagrade ??irije na lanskem festivalu v Benetkah, ki bo letos z nami v Izoli. Tekmovalni program sestavljajo ??e: Zapiski putevogo obkhodchika [Zapiski kontrolorja prog] kazahstanskega re??iserja ??anabeka ??etiruova, Glue [Lepilo] re??iserja Alexisa Dos Santosa (Argentina), Saratan re??iserja Ernesta Abdid??aparova iz Kirgizistana in film Jin tian de yu zen me yang? [Kako kaj ribe danes?] v Londonu ??iveńće kitajske re??iserke in pisateljice GUO Xiaolu.

silvanova kino ??ola

Na Kino Otoku bo ??e drugińć potekal izobra??evalni program z naslovom Silvanova kino ??ola, posveńćen in poimenovan po botru festivala – in ustanovitelju Slovenske kinoteke – Silvanu Furlanu. Program, ki nastaja v sodelovanju z Dru??tvom kinoteka, tokrat nosi moto »Jaz sem prizori??ńće filma«. Poleg predstavitve filmov Jacqueline Veuve (?†vica) in Borisa Lehmana (Belgija) – oba avtorja bosta prisotna na festivalu – bo sklop predavanj in predstavitev vkljuńćeval tudi dela Jonasa Mekasa (ZDA), Naomi Kawase (Japonska), Viktorja Kossakovskega (Rusija) ter naslove iz zbirke skrivnostnega slovenskega kolektiva, znanega pod imenom OM Produkcija.

prijatelji

Festival Kino Otok vsako leto povabi nekaj zvestih tujih sodelavcev, naj na na?? otok kina pripeljejo svoje filmske prijatelje. Nagrajeni slovenski scenarist in re??iser, Kino Otoku pa ńćastni predsednik Jan Cvitkovińć, je tokrat v Izolo povabil Christopherja Coppolo (ZDA) in njegov projekt PAH-Fest, ki obeta pravi mobilni in spletni filmski ‘festival znotraj festivala’. V Nemńćiji ??iveńći kritik revije Film Comment, Olaf M??ller, nam bo predstavil film Schuss! re??iserja Nicolasa Reya (Francija). Helmut Groschup, direktor Mednarodnega filmskega festivala v Innsbrucku, ki s Kino Otokom ??e od prvega leta dalje tvori mońćno partnersko vez ‘Kooperativa’, bo v Izolo iz Brazilije pripeljal filmskega ustvarjalca Jos??ja Ara??ja s filmom As Tenta?ßões do Irmão Sebastião [Sku??njave brata Sebastijana]. Direktor bruseljskega mednarodnega art-centra De Beursschouwburg, belgijski
programski selektor in kustos Cis Bierinckx, je izbral Xiaolu GUO s filmom Address Unknown [Naslov neznan] (njen film Kako kaj ribe danes? je del tekmovalne sekcije Trgatev), britanski filmski kritik in festivalski programski selektor Neil Young pa bo predstavil Grahama Robertsona (ZDA) in njegov film Able Edwards [Spretni Edwards]

odprti otok

Eklektińćna festivalska sekcija Odprti otok
letos vkljuńćuje sledeńće filme: Manoro [Uńćiteljica], re??iser Brillante Mendoza (Filipini); nova “redux” verzija filma Who Killed Cock Robin? [Kdo je ustrelil petelina Robina?], re??iser Travis Wilkerson (ZDA); Waarom heeft niemand mij verteld dat het zo erg zou worden in Afghanistan? [Zakaj mi ni nihńće povedal, da bo v Afganistanu postalo tako hudo], re??iser Cyrus Frisch (Nizozemska); in film, ki bo hkrati zadnja projekcija leto??njega festivala, Kenen joukoissa seisot [Revolucija] finskega re??iserja Jouka Aaltonena.

animirani filmi

V sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka bo kustos Igor Prassel predstavil najlep??e utrinke Sodobnega kitajskega animiranega filma

otok v kinodvoru

Za konec naj omenimo, da se bo v ljubljanskem art kinu Kinodvor med 6. in 10. junijem odvil pofestivalski program z imenom Otok v Ljubljani. Poleg izbora iz festivalskega programa Kino Otoka bo dogajanje vkljuńćevalo tudi nekaj posebnih dogodkov, med katerimi izstopata premiera kinematografske distribucije lanskoletnega zmagovalca, dobitnika nagrade obńćinstva na festivalu Kino Otok 2006, filma Gol ya puch [Polno ali prazno] iranskega re??iserja Abolfazla Jalilija, ter te??ko prińćakovana premiera novega filma v Parizu ??iveńćega slovenskega re??iserja Borisa Petkovińća z naslovom paris.love.