IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Zmagovalec Kino Otoka 3 je film polno ali prazno Abolfazla Jalilija!Zmagovalec Kino Otoka 3 je film polno ali prazno Abolfazla Jalilija!

Na leto??njem festivalu Kino Otok je bilo v tekmovalni sekciji Trgatev prikazanih pet filmov. Najbolj??i film po izboru obńćinstva je film Polno ali prazno, enega najpomembnej??ih iranskih re??iserjev, Abolfazla Jalilija. Polno ali prazno bo tako pri??el v redno distribucijo v slovenske kinematografe.

“Nekateri ljudje uspejo stalno obdr??ati nasmeh na obrazu, nasmeh Mona Lise, ńćeprav so zelo razońćarani in potrti zaradi ??ivljenskih bitk brez konca in kraja. Pomena tega nasmeha ni lahko razumeti: ali se za njim skriva boleńćina ali upanje? Film Polno ali prazno ima, vsaj zame, vlogo takega nasmeha.”
Abolfazl Jalili

Po izboru ??irije mladih je najbolj??i film leto??njega festivala Obńćutljiv zlońćin, re??iserja Beta Branta, ki si ga bo mogońće danes ogledati na brezplańćni projekciji v Kinu Kulturni dom ob 16.00. ??irijo mladih so sestavljali dijaki iz Obalnih srednjih ??ol.