IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Filmske ikone daljnega vzhoda v VidmuFilmske ikone daljnega vzhoda v Vidmu

V petek, 21. aprila, se v Vidmu začenja 8 festival popularnih filmov iz daljnega vzhoda, ki predstavlja največji tovrstni dogodek v Evropi. Od vsega začetka je videmski festival partner Kino Otoka, ki v posebnem programu Far East Special prika??e nekaj filmov iz ob??irnega videmskega programa. Poleg najatraktivnej??ih filmov tekočega leta uspe Far East Filmu vsako leto v na??o sose??čino privabiti tudi ??tevilne ustvarjalce, producente in filmske zvezde daljnega vzhoda. Kino Otok se bo na festivalu predstavil v nedeljo, 23. aprila ob 20. uri. Vse o Far East Filmu zveste na www.fareastfilm.com. Se vidimo!